צוות העובדים

שגית אהרון

שגית אהרון

עוזר לענייני מינהל אקדמי
חדר 404 בניין המינהלה הר הצופים ירושלים
02-5882934

נושאים בטיפול >

קרא עוד

ועדת המינויים העליונה
פרוצדורות אקדמיות של המסלולים מקביל, נלווה, קמ"ע, קליני במשפטים
ועדת משמעת סטודנטים
ועדת משמעת סגל
תכניות הכשרה ואוריינטציה לסגל אקדמי

קראו פחות
יעל אנטבי

יעל אנטבי

רכזת תחום הוראה וועדות אקדמיות
חדר 401 בניין המינהלה הר הצופים ירושלים
02-5880427

נושאים בטיפול >

קרא עוד

תכניות לימודים חדשות ושינויים בתכניות קיימות
נושאי המועצה להשכלה גבוהה 
עומס הוראה
ריכוז ועדות אקדמיות לאישור קרן קשרי מדע
פיתוחים והתאמות במערכות המחשוב

קראו פחות
מייטה דומינגס

מייטה דומינגס

עוזרת לבתר-דוקטורנטים ומרצים אורחים
חדר 413 בניין המינהלה הר הצופים ירושלים

נושאים בטיפול >

קרא עוד

ריכוז הוועדה האוניברסיטאית למלגות לבתר דוקטורנטים ואורחים

ריכוז הבקשות להארכת תקופת השתלמות וחריגות בגובה מלגות

מענה לשאלות בנושא תקנונים ונהלי עבודה ותאום בין הגורמים השונים

 

 

קראו פחות
JD

ג'ודי דותן

מזכירה בכירה
חדר 405 בניין המינהלה הר הצופים ירושלים
02-5882917

נושאים בטיפול >

קרא עוד

מזכירות המשרד
ריכוז הוועדה הדנה בבקשות של עמיתי הוראה ועובדי הוראה לשימוש בכספי תקציב קשרי מדע
אתר המלגות

קראו פחות
לימור לוי

לימור לוי

עוזרת בכירה לקליטת סגל אקדמי
חדר 413 בניין המינהלה הר הצופים ירושלים
02-5881142

נושאים בטיפול >

קרא עוד

מתן סיוע ומידע לחברי סגל  חדשים בכל הנושאים הקשורים לקליטה.

 

קראו פחות
איריס ממן

איריס ממן

רכזת ועדת משמעת
חדר 401 בניין המינהלה הר הצופים ירושלים
02-5882230

נושאים בטיפול >

קרא עוד

ריכוז וועדת משמעת של סטודנטים.
ריכוז וועדת משמעת להטרדות מיניות (עבודה מול לשכה משפטית + נציבות)

 

קראו פחות
יוכי משה

יוכי משה

עוזר ראש המינהל האקדמי
חדר 403 בניין המינהלה הר הצופים ירושלים
02-5882916

נושאים בטיפול >

קרא עוד

הוועדה המתמדת של הסינט
סינט האוניברסיטה
הוועדה למדיניות אקדמית
ועדת התארים (לדוקטור לשם כבוד)
איוש קתדראות ודוכנים
מינויים לוועדות אוניברסיטאיות (מינויים וקידומים, מרכזי מחקר, גופי משמעת)
אתר המינהל האקדמי

קראו פחות
סורנה סיגל

סורנה סיגל

רכזת מלגות ותקציבים
חדר 401 בניין המינהלה הר הצופים ירושלים
02-5882944

נושאים בטיפול >

קרא עוד

כרכזת תקציבים: אחריות על כל תקציבי הרקטור, המינהל האקדמי ויחידות הבת של המינהל האקדמי.
כרכזת מלגות: טיפול בכל המלגות הכלל אוניברסיטאיות והמלגות הייעודיות שתחת סמכות הרקטור.

קראו פחות
IF

עידית פישל

רכזת קרנות ותקציבים
חדר 401 בניין המינהלה הר הצופים ירושלים

נושאים בטיפול >

קרא עוד

 

 

קראו פחות