מירית סתיו מבורך

מירית סתיו מבורך
מירית
סתיו מבורך
ראש המינהל האקדמי והמזכיר האקדמי
חדר 405 בניין המינהלה הר הצופים ירושלים
02-5882917
mirits@savion.huji.ac.il

נושאים בטיפול >

תקנונים אקדמיים
ועדת המינויים העליונה
ועדת חופשות, סגל אקדמי
פוסט דוקטורנטים ופרופ' אורחים
קריטריונים אקדמיים
שימוע- סגל אקדמי
החלטות חריגות בנוגע למלגות לתלמידי מוסמך ודוקטור
תעודות אקדמיות
לוח השנה האקדמית