מרצים אורחים

אורח הוא מורה או חוקר מחו"ל או מן הארץ המוזמן ע"י האוניברסיטה לצורך הוראה או מחקר לתקופה מוגדרת, בין אם בשכר ובין אם שלא בשכר. מורים-אורחים מוזמנים למטרות שונות כגון: מילוי מקום של מורה, פיתוח מקצוע חדש, גיוון ההוראה, העסקת מורה לניסיון כאשר יש סיכוי לקליטתו בארץ, ביצוע מחקר בשיתוף עם מורה מן האוניברסיטה.

תקנון אורחים (פרק י"ב)

קולות קוראים למענקים להזמנת מרצים אורחים מחו"ל:

https://international.huji.ac.il/book/funding-short-visits

 

קישור להגשת מועמדות למענקים מטעם קרנות האוניברסיטה (Joels, Heller) וקרן ליידי דייויס

 

https://scholarships.ekmd.huji.ac.il/Pages/default_he.aspx

 

מידע והנחיות עבור המגישים מועמדות למענקים מטעם קרנות האוניברסיטה:

 

1.  You must be a Full or an Associate professor.

2.  Visiting Professorships are only awarded to candidates who apply from Universities outside of  Israel .

3.  Visiting Professors are typically expected to teach.  The Academic Committee will favourably view an application that includes an intention to teach courses or participate in or lead seminars.  Visiting Professors also engage in research with their hosts, or interact with other Faculty members.  The precise mix of activities will be mutually decided upon by the Visitor and his/her academic sponsor.

4.  Visiting Professors who were awarded a Fellowship in the past may reapply for another providing at least 3 academic years have elapsed between applications.  In other words, a Visiting Professor, who was awarded a Fellowship for the academic year 2020-21, for example, may apply again for the academic year 2024-25.

 

מידע חשוב למרצים אורחים מחו"ל (מידע לפני הגעה, ויזות ועוד) :

https://international.huji.ac.il/book/pre-arrival-information

 

גורמים מטפלים:

מייטה דומינגז, רכזת פוסט דוקטורנטים ומרצים אורחים, מנהל אקדמי 
טל. 02-5882238
דוא"ל:post_vp@savion.huji.ac.il

 

גל לומברוזו, הרשות לבינלאומיות

טל. 02-5882924

דוא"ל:gallom@savion.huji.ac.il