הוועדה למדיניות אקדמית

סמכויות הוועדה האקדמית והרכבה התקנוני- מתוך חוקת האוניברסיטה.

חברי הוועדה בתשפ"ב

פרופ' ברק מדינה- רקטור
פרופ' אשר כהן - נשיא
פרופ'  אבי-חי חובב - סגן רקטור
פרופ' לילך שגיב- סגנית רקטור

נציג חבר הנאמנים

מר צבי יקותיאל

נציגי הוועד המנהל

  • גב' טלי ליפקין-שחק
  • עו"ד מיה ליקוורניק
  • פרופ' רז קופרמן
  • פרופ' ניר שביב

נציגי הסינט:

  • פרופ' גילי דרורי
  • פרופ' דפנה טנר
  • פרופ' פרנצ'סקה לוי-שפר
  • פרופ' יוסי פלטיאל
  • פרופ' עוזי רבהון
  • פרופ' מאשה ניב