תחומי הפעילות

המינהל האקדמי מסייע לרקטור בביצוע המדיניות האקדמיות וכן בפיקוח, בהכוונה ובתיאום פעולות המינהל האקדמי של אוניברסיטה. מעבר להגדרה הפורמלית הזו של תפקידה עוסק המינהל האקדמי במיגוון רחב מאד של נושאים בתחום המינהלי-אקדמי.

 

הנושאים שבטיפול המינהל האקדמי

 • ריכוז הגופים האקדמיים העליונים של האוניברסיטה: הוועדה המתמדת, הסינט, הוועדה למדיניות אקדמית, ועדת מינויים עליונה ומעקב אחר ביצוע החלטותיהם.
 • הליכי מינויים, העלאות ומתן קביעות של הסגל האקדמי
 • התקנונים האקדמיים של האוניברסיטה
 • שבתונים, חופשות והשתלמויות של הסגל האקדמי
 • סגל אקדמי חדש
 • נהלי תכניות לימודים – מל"ג
 • התארים האקדמיים ונוסחי התעודות
 • תארי דוקטור לשם כבוד
 • תלמידי הדוקטור של האוניברסיטה באמצעות הרשות לתלמידי מחקר
 • משתלמים מטעם האוניברסיטה בחו"ל (דוקטורנטים ופוסט דוקטורנטים)
 • מדענים עולים
 • אורחים אקדמיים של האוניברסיטה – פרופסורים, פוסט דוקטורנטים ומדענים אחרים.
 • משמעת סגל אקדמי
 • משמעת סטודנטים והפעלת התביעה בדיונים של גופי המשמעת
 • לוח השנה האקדמית
 • קרנות, פרסים ומלגות מיוחדות לתלמידים מתקדמים

 

יחידות בת של המינהל האקדמי