ועדות אוניברסיטאיות למינויים והעלאות

ועדות המינויים האוניברסיטאיות 

  1. ועדת מינויים לדרגות המקנות קביעות במדעים הניסויים. רכזת: הגב' אירית בוחבוט   iritb@savion.huji.ac.il
  2. ועדת מינויים לדרגות המקנות קביעות במקצועות העיוניים. רכזת: הגב' אירית בוחבוט   iritb@savion.huji.ac.il
  3. ועדת מינויים להעלאות במקצועות הניסויים. רכזת: הגב' רות לישצ'ינסקי  ruthli@savion.huji.ac.il
  4. עדת מינויים להעלאות במקצועות העיוניים. רכזת: הגב' אירית בוחבוט  iritb@savion.huji.ac.il
  5. ועדת מינויים להעלאות במקצועות הרפואיים. רכזת: הגב' יפעת גלס  ifatg@savion.huji.ac.il 
  6. ועדת מינויים כללית במסלול המקביל. רכזת: הגב' שגית אהרון  sagita@savion.huji.ac.il 
  7. ועדת מינויים במסלול קמ"ע. רכזת: הגב' שגית אהרון  sagita@savion.huji.ac.il
  8. ועדת מינויים במסלול הנלווה. רכזת: הגב' שגית אהרון  sagita@savion.huji.ac.il
  9.  

להרכבי ועדות המינויים האוניברסיטאיות בתשפ"א

 להרכב ועדת המינויים העליונה לשנת תשפ"א