מידע כללי

בתר (פוסט) דוקטורט

מטרת השתלמות הבתר-דוקטורט היא לאפשר לחוקרים צעירים, שאושרה זכאותם לקבלת תואר שלישי, השתלמות מדעית בליווי חבר סגל בכיר, בתחום מחקר מבוסס. ההשתלמות נועדה לקדם את החוקר הצעיר לשלב נוסף ולהכשירו לשמש כחוקר עצמאי באקדמיה או מחוצה לה.
הרישום לפוסט-דוקטורט נעשה ישירות בפקולטות/בתי הספר.

 

תנאי מועמדות

  • בעל דוקטור (PhD, MD, DMD or MD Vet) ממוסד להשכלה גבוהה מוכר או מי שיש לו אישור על הגשת עבודת הדוקטור לשיפוט.
  • מי שלא חלפו יותר מחמש שנים ממועד אישור הדוקטורט ועד תחילת ההשתלמות. למשתלמות פוסט-דוקטורט, לא תובא בחשבון תקופה של שנה אחת בגין כל לידה במהלך התקופה הרלוונטית.
  • מי שקיבלו הסכמה של איש סגל, בדרגת מרצה בכיר ומעלה, להיות מנחה של ההשתלמות הבתר-דוקטורלית.

 

כיצד למצוא מנחה

כדי לאתר מנחה אקדמי יש לשלוח מייל לראש היחידה האקדמית הרלוונטית ולציין, בקצרה ככל האפשר, את תחום המחקר. ראש היחידה יעביר את בקשתך לחבר הפקולטה המתאים לבדיקה. מעבר לרשימת ראשי היחידות האקדמיות.
לחילופין, תוכלו לעיין באתר האוניברסיטה העברית ולהשתמש במנועי המחקר המסופקים שם לאיתור יחידות אקדמיות ו/או נותני חסות. 
 

גורם מטפל

 

מייטה דומינגז, רכזת פוסט דוקטורנטים ומרצים אורחים, מנהל אקדמי 
טל. 02-5882238
דוא"ל:post_vp@savion.huji.ac.il

מידע למשתלמי פוסט דוקטורט באתר של הרשות לבינלאומיות

תקנון למשתלמי פוסט דוקטורט