צוות המינהל

מירית סתיו מבורך

מירית סתיו מבורך
מירית
סתיו מבורך
ראש המינהל האקדמי והמזכיר האקדמי
חדר 405 בניין המינהלה הר הצופים ירושלים
02-5882917
mirits@savion.huji.ac.il

נושאים בטיפול >

תקנונים אקדמיים
ועדת המינויים העליונה
ועדת חופשות, סגל אקדמי
פוסט דוקטורנטים ופרופ' אורחים
קריטריונים אקדמיים
שימוע- סגל אקדמי
החלטות חריגות בנוגע למלגות לתלמידי מוסמך ודוקטור
תעודות אקדמיות
לוח השנה האקדמית

אירית בוחבוט

אירית בוחבוט
אירית
בוחבוט
סגנית ראש המינהל האקדמי
חדר 410 בניין המינהלה הר הצופים ירושלים
02-5881036
iritb@savion.huji.ac.il

נושאים בטיפול >

ועדת מינויים לדרגות המקנות קביעות במדעים העיוניים ובמדעים הניסויים
ועדת מינויים לדרגות המקנות קביעות במדעים העיוניים ובמדעים העיוניים
ועדת מינויים להעלאות במקצועות העיוניים
מינויים חדשים בסגל האקדמי
ועדת משמעת של העובדים האקדמיים
מלגות לסגל האקדמי במסלול הרגיל
שבתונים

יוכי משה

יוכי משה
יוכי
משה
עוזר ראש המינהל האקדמי
חדר 403 בניין המינהלה הר הצופים ירושלים
02-5882916
yochim@savion.huji.ac.il

נושאים בטיפול >

הוועדה המתמדת של הסינט
סנאט האוניברסיטה
הוועדה למדיניות אקדמית
ועדת התארים (לדוקטור לשם כבוד)
איוש קתדראות ודוכנים
מינויים לוועדות אוניברסיטאיות (מינויים וקידומים, מרכזי מחקר, גופי משמעת)
אתר המינהל האקדמי

סורנה סיגל

סורנה סיגל
סורנה
סיגל
רכזת מלגות
חדר 401 בניין המינהלה הר הצופים ירושלים
02-5882944
soranas@savion.huji.ac.il

נושאים בטיפול >

 טיפול בכל המלגות הכלל אוניברסיטאיות והמלגות הייעודיות שתחת סמכות הרקטור.

ג'ודי דותן

JD
ג'ודי
דותן
מזכירה בכירה
חדר 405 בניין המינהלה הר הצופים ירושלים
02-5882917
judydo@savion.huji.ac.il

נושאים בטיפול >

מזכירות המשרד
ריכוז הוועדה הדנה בבקשות של עמיתי הוראה ועובדי הוראה לשימוש בכספי תקציב קשרי מדע
אתר המלגות

שגית אהרון

שגית אהרון
שגית
אהרון
עוזר לענייני מינהל אקדמי
חדר 404 בניין המינהלה הר הצופים ירושלים
02-5882934
sagita@savion.huji.ac.il

נושאים בטיפול >

ועדת המינויים העליונה
פרוצדורות אקדמיות של המסלולים מקביל, נלווה, קמ"ע, קליני במשפטים
ועדת משמעת סטודנטים
ועדת משמעת סגל
תכניות הכשרה ואוריינטציה לסגל אקדמי

יעל אנטבי

יעל אנטבי
יעל
אנטבי
רכזת תחום הוראה וועדות אקדמיות
חדר 401 בניין המינהלה הר הצופים ירושלים
02-5880427
yaelant@savion.huji.ac.il

נושאים בטיפול >

תכניות לימודים חדשות ושינויים בתכניות קיימות
נושאי המועצה להשכלה גבוהה 
עומס הוראה
ריכוז ועדות אקדמיות לאישור קרן קשרי מדע
פיתוחים והתאמות במערכות המחשוב

לימור לוי

לימור לוי
לימור
לוי
עוזרת בכירה לקליטת סגל אקדמי
חדר 413 בניין המינהלה הר הצופים ירושלים
02-5881142
limorl@savion.huji.ac.il

נושאים בטיפול >

מתן סיוע ומידע לחברי סגל  חדשים בכל הנושאים הקשורים לקליטה.

 

איריס ממן

איריס ממן
איריס
ממן
רכזת ועדת משמעת
חדר 401 בניין המינהלה הר הצופים ירושלים
02-5882230
irism@savion.huji.ac.il

נושאים בטיפול >

ריכוז וועדת משמעת של סטודנטים.
ריכוז וועדת משמעת להטרדות מיניות (עבודה מול לשכה משפטית + נציבות)

 

עידית פישל

IF
עידית
פישל
רכזת קרנות ותקציבים
חדר 401 בניין המינהלה הר הצופים ירושלים
iditf@savion.huji.ac.il

נושאים בטיפול >

 אחריות על כל תקציבי הרקטור, המינהל האקדמי ויחידות הבת של המינהל האקדמי.
 

 

מייטה דומינגס

מייטה דומינגס
מייטה
דומינגס
עוזרת לבתר-דוקטורנטים ומרצים אורחים
חדר 413 בניין המינהלה הר הצופים ירושלים
post_vp@savion.huji.ac.il

נושאים בטיפול >

ריכוז הוועדה האוניברסיטאית למלגות לבתר דוקטורנטים ואורחים

ריכוז הבקשות להארכת תקופת השתלמות וחריגות בגובה מלגות

מענה לשאלות בנושא תקנונים ונהלי עבודה ותאום בין הגורמים השונים