צוות המינהל

מירית סתיו מבורך

מירית סתיו מבורך

ראש המינהל האקדמי והמזכיר האקדמי
חדר 405 בניין המינהלה הר הצופים ירושלים
02-5882917

נושאים בטיפול >

תקנונים אקדמיים
ועדת המינויים העליונה
ועדת חופשות, סגל אקדמי
פוסט דוקטורנטים ופרופ' אורחים
קריטריונים אקדמיים
שימוע- סגל אקדמי
החלטות חריגות בנוגע למלגות לתלמידי מוסמך ודוקטור
תעודות אקדמיות
לוח השנה האקדמית

אירית בוחבוט

אירית בוחבוט

סגנית ראש המינהל האקדמי
חדר 410 בניין המינהלה הר הצופים ירושלים
02-5881036

נושאים בטיפול >

ועדת מינויים לדרגות המקנות קביעות במדעים העיוניים ובמדעים הניסויים
ועדת מינויים לדרגות המקנות קביעות במדעים העיוניים ובמדעים העיוניים
ועדת מינויים להעלאות במקצועות העיוניים
מינויים חדשים בסגל האקדמי
ועדת משמעת של העובדים האקדמיים
מלגות לסגל האקדמי במסלול הרגיל
שבתונים

יוכי משה

יוכי משה

עוזר ראש המינהל האקדמי
חדר 403 בניין המינהלה הר הצופים ירושלים
02-5882916

נושאים בטיפול >

הוועדה המתמדת של הסינט
סינט האוניברסיטה
הוועדה למדיניות אקדמית
ועדת התארים (לדוקטור לשם כבוד)
איוש קתדראות ודוכנים
מינויים לוועדות אוניברסיטאיות (מינויים וקידומים, מרכזי מחקר, גופי משמעת)
אתר המינהל האקדמי

סורנה סיגל

סורנה סיגל

רכזת מלגות ותקציבים
חדר 401 בניין המינהלה הר הצופים ירושלים
02-5882944

נושאים בטיפול >

כרכזת תקציבים: אחריות על כל תקציבי הרקטור, המינהל האקדמי ויחידות הבת של המינהל האקדמי.
כרכזת מלגות: טיפול בכל המלגות הכלל אוניברסיטאיות והמלגות הייעודיות שתחת סמכות הרקטור.

ג'ודי דותן

ג'ודי דותן

מזכירה בכירה
חדר 405 בניין המינהלה הר הצופים ירושלים
02-5882917

נושאים בטיפול >

מזכירות המשרד
ריכוז הוועדה הדנה בבקשות של עמיתי הוראה ועובדי הוראה לשימוש בכספי תקציב קשרי מדע
אתר המלגות

שגית אהרון

שגית אהרון

עוזר לענייני מינהל אקדמי
חדר 404 בניין המינהלה הר הצופים ירושלים
02-5882934

נושאים בטיפול >

ועדת המינויים העליונה
פרוצדורות אקדמיות של המסלולים מקביל, נלווה, קמ"ע, קליני במשפטים
ועדת משמעת סטודנטים
ועדת משמעת סגל
תכניות הכשרה ואוריינטציה לסגל אקדמי

יעל אנטבי

יעל אנטבי

רכזת תחום הוראה וועדות אקדמיות
חדר 401 בניין המינהלה הר הצופים ירושלים
02-5880427

נושאים בטיפול >

תכניות לימודים חדשות ושינויים בתכניות קיימות
נושאי המועצה להשכלה גבוהה 
עומס הוראה
ריכוז ועדות אקדמיות לאישור קרן קשרי מדע
פיתוחים והתאמות במערכות המחשוב

לימור לוי

לימור לוי

עוזרת בכירה לקליטת סגל אקדמי
חדר 411 בניין המינהלה הר הצופים ירושלים
02-5881142

נושאים בטיפול >

מתן סיוע ומידע לחברי סגל  חדשים בכל הנושאים הקשורים לקליטה.

 

איריס ממן

איריס ממן

רכזת ועדת משמעת
חדר 401 בניין המינהלה הר הצופים ירושלים
02-5882230

נושאים בטיפול >

ריכוז וועדת משמעת של סטודנטים.
ריכוז וועדת משמעת להטרדות מיניות (עבודה מול לשכה משפטית + נציבות)