סורנה סיגל

סורנה סיגל
סורנה
סיגל
רכזת מלגות
חדר 401 בניין המינהלה הר הצופים ירושלים
02-5882944
soranas@savion.huji.ac.il

נושאים בטיפול >

 טיפול בכל המלגות הכלל אוניברסיטאיות והמלגות הייעודיות שתחת סמכות הרקטור.