סורנה סיגל

רכזת מלגות ותקציבים
חדר 401 בניין המינהלה הר הצופים ירושלים
02-5882944
soranas@savion.huji.ac.il

נושאים בטיפול:

כרכזת תקציבים: אחראית על כל תקציבי הרקטור, המזכירות האקדמית והיחידות שתחת אחריותה של המזכירות האקדמית.

כרכזת מלגות: טיפול בכל המלגות הכלל אוניברסיטאיות שתחת סמכות הרקטור.