סורנה סיגל

סורנה סיגל
רכזת מלגות ותקציבים
חדר 401 בניין המינהלה הר הצופים ירושלים
02-5882944

נושאים בטיפול >

כרכזת תקציבים: אחריות על כל תקציבי הרקטור, המינהל האקדמי ויחידות הבת של המינהל האקדמי.
כרכזת מלגות: טיפול בכל המלגות הכלל אוניברסיטאיות והמלגות הייעודיות שתחת סמכות הרקטור.