קליטת סגל אקדמי בכיר

New Faculty Members

ברוך בואך לאוניברסיטה העברית בירושלים!  

האוניברסיטה העברית היא מוסד שאמון על מצוינות אקדמית, והצטרפותך לשורות סגל האוניברסיטה תתרום תרומה חשובה לקידום המחקר המדעי, ההוראה והפעילות הציבורית, שעליהם מופקדים חברי וחברות קהילת האוניברסיטה.
המידע שמובא באתר זה נועד לסייע בהשתלבות מהירה ומוצלחת באוניברסיטה. בהצלחה!

אנחנו כאן בשבילך!

המשרד לקליטת סגל אקדמי חדש מעמיד לרשותך מידע וסיוע בכל הנושאים הקשורים לקליטתך.
הנך מוזמן/נת ליצור קשר עם לימור לוי על מנת לקבל מידע ולשמוע על תהליך הקליטה באוניברסיטה: limorl@savion.huji.ac.il או בטלפון 02-5881142.

במידת הצורך, ניתן לפנות גם אל:

סגן הרקטור, פרופ' אבי-חי חובב vr-expr@savion.huji.ac.il

רקטור, פרופ' תמיר שפר rector@savion.huji.ac.il

International Senior Academic Staff will get all the information needed from the HUJI International Office.

Please contact Ms. Gal Lombrozo, International Researchers Coordinator: Gallom@savion.huji.ac.il  +972-(0)2-5882924
The Hebrew University of Jerusalem Mount Scopus, 9190500 Jerusalem, Israel

להתחלה קלה - מידע בסיסי וחשוב

שכר ותשלומים

 

חבר[1] סגל חדש שזה מינויו הראשון בישראל כחבר סגל במסלול הרגיל זכאי למה שאנחנו מכנים "סל קליטה". מדובר בהלוואה עומדת למשך 6 שנים בגובה קצת יותר מ- 337,000 ₪. הלוואה זו משמשת להחזר הוצאות אישיות שונות (מתוך רשימה סגורה) כמפורט כאן.

משמעותה של "הלוואה עומדת" היא שמקבלים את הכסף אך עדיין לא צריך להחזירו. לאחר 12 שנים + קבלת קביעות הלוואה זאת הופכת למענק. במהלך שש השנים הראשונות תקרת השימוש השנתית עומדת על  1/6 מהסכום בשנה. לאחר 12 שנות מינוי ניתן להעביר לקרן הפנסיה כספים שלא נוצלו.

חלק מההוצאות האישיות שבעבורם אפשר לקבל החזר הוצאות מ"סל הקליטה"  הן שכירת דירה, משכנתא, ביטוח בריאות משודרג, שכ"ל במעונות יום ועוד. מכיוון ש"סל הקליטה" משמש להחזר הוצאות - אנא הקפידו לשמור על כל הקבלות.

המסמך המחייב לגבי תנאי "סל הקליטה" הוא זה שצורף בקישור לעיל.

איש קשר לנושא סל קליטה: שלמה גולן  02-5882732       shlomogol@savion.huji.ac.il

 

תוספות שכר:

א. חבר סגל עשוי לקבל תוספות שכר עד לגובה של  27% בשנה (בשמונה תשלומים) כדלקמן:

1))  4 תשלומים (= 13.5%) בגין הקדשת כל הזמן לאוניברסיטה העברית; 2)) 4 תשלומים (= 13.5%) בגין עמידה בקריטריונים אקדמיים ("קריטריונים" = פרסומים, פעילות מחקרית, חברות בוועדות באוניברסיטה ומחוצה לה ועוד - כולן פעילויות שחברי סגל מבצעים באופן שוטף). עבור שתי התוספות הללו יש למלא טפסים. הטפסים או הקישורים אליהם נשלחים בדוא"ל מדי שנה ממחלקת כוח אדם.

ב. חוקרים שמגייסים מענקי מחקר חיצוניים תחרותיים עשויים להגדיל את משכורתם בשיעורים שנעים בין 6% לבין55%, בנסיבות מסוימות.

איש קשר לנושא מענקים חיצוניים תחרותיים: אלדד יפה (הרשות למו"פ)      eldadj@savion.huji.ac.il 02-6586626

 

סכומים נוספים שנצברים לזכות חברי סגל:

א "קרן לקשרי מדע" (קק"מ) - נועדה למימון נסיעות קצרות, השתתפות בכנסים, מינויים בכתבי עת ובאגודות מקצועיות וכדומה. הסכום ההתחלתי עומד על 396 $ לחודש (תלוי דרגה, לא תלוי וותק), מצטבר.

ב. מענק שבתון:  חבר סגל צובר שני מענקי שבתון בשנה של שירות מלא. כלומר זכאות לשבתון מלא של 12 חודשים נצברת בכל שנה שביעית. ניתן לקחת שבתון קצר יותר לאחר תום ארבע שנות המינוי הראשונות. ערכו ההתחלתי של מענק שבתון הוא 3,891 $ (תלוי דרגה ותלוי ותק), מצטבר.

אשת קשר לנושא שבתונים: ליאת אמזלג  liatam@savion.huji.ac.il  02-5882702

 

 לשאלות נוספות ניתן לפנות אל:

 לימור לוי, עוזרת בכירה לקליטת סגל אקדמי  limorl@savion.huji.ac.il 02-5881142

 

[1] לשון זכר כוללת לשון נקבה

מידע לגבי שכר ותוספות שכר -  ניתן למצוא באתר אגף משאבי אנוש 

 

 

תשתיות מחקר

הנכם מוזמנים לקבל מידע באתר הרשות למחקר ופיתוח

הוראה

מידע לגבי תכנון הוראה : תכנון קורס, כתיבת סילבוס וכו'  ניתן למצוא באתר היחידה להוראה ולמידה (יה"ל)

מידע נוסף בנושא הוראה ניתן למצוא באתר המנהל האקדמי 

 

מינויים והעלאות

המסלולים האקדמיים באוניברסיטה העברית

לתקנון המינויים וההעלאות

חברי הסגל האקדמי באוניברסיטה העברית מתמנים בכמה מסלולים. לכל מסלול תקנון נפרד ובו מפורטים בין היתר הכשירות הנדרשת למינוי באותו מסלול, הליך המינוי או ההעלאה, היקף המשרה במסלול, פרטים על תקופת הניסיון, האפשרות לקבלת קביעות והוועדות האקדמיות המטפלות בקידומים.

 המסלולים העיקריים הם:

 המסלול האקדמי הרגיל – במסלול זה המהווה עמוד השדרה של המחקר וההוראה באוניברסיטה, מתמנים בעלי תואר דוקטור (Ph.D. או תואר מקביל לו) בארבע דרגות מינוי:מרצה, מרצה בכיר, פרופסור חבר ופרופסור מן המניין. המינוי הוא במשרה מלאה וקביעות מוענקת בדרגת מרצה בכיר לפחות. האוניברסיטה ממַנה במסלול זה את מי שהוכיחו עצמם כבר במחקר מדעי ושעבודתם המדעית מצביעה על  קיום פוטנציאל ברור להפוך לחוקרים ולמורים מובילים בתחומם האקדמי. מן המועמדים נדרשת עצמאות, יצירתיות ופוריות מחקרית וכן הכרה מצידם של חוקרים בארץ ובעולם. מן העולים לדרגה הבכירה, פרופסור מן המניין, מצפה האוניברסיטה שבנוסף לכל האמור לעיל, יהיו גם כאלה שהטביעו את חותמם בתחום שבו הם עוסקים ורכשו בו מעמד בינלאומי. במסלול האקדמי הרגיל מתמנים גם רופאים ורופאי שיניים, עובדי בית-החולים "הדסה" ובתי חולים מסונפים אחרים וכן רופאים וטרינריים בביה"ס לרפואה וטרינרית. אלו צריכים לעמוד בקריטריונים למינוי במסלול זה ולהשתתף בהוראה של הסטודנטים.

 

שבתונים והשתלמויות

שבתונים, פטור מהוראה וחופשה ללא תשלום

בטיפולה של סגנית ראש המינהל האקדמי, הגב' אירית בוחבוט. טל.:02-5881036. דוא"ל: iritb@savion.huji.ac.il 

 

יציאה לשבתון (השתלמות) מיועדת לצורכי עבודתם האקדמית של חברי הסגל, הנחוצה לשמירה על רמה מקצועית גבוהה. יציאה לשבתון חייבת באישור ראש היחידה, הדיקן וועדת ההשתלמויות האוניברסיטאית.

תקנון ההשתלמויות מפרט את תנאי הזכאות ליציאה להשתלמות, אופן הגשת הבקשה והדיון בה,משך תקופת השבתון, עיסוקים האסורים בתקופה זו, כללי צבירת מענקי שבתון, האפשרות לקבל מקדמה של מענקי שבתון, כללי ניצול מענקי שבתון בקיץ, האפשרות לצאת לחופשה ללא תשלום במקרה שההיעדרות אינה למטרה אקדמית, האפשרות לנצל שבתון בארץ ושהייה בסטאטוס של"פטור מהוראה".

לתקנון שלושה נספחים:

א.         כללי "פטור מהוראה" לחברי סגל במסלול האקדמי הרגיל.
ב.         תקנון לעניין חופשה ללא תשלום של מורים והשאלה של מורים לתפקיד ציבורי מחוץ לאוניברסיטה.
ג.          נוהל העסקת מורים במסלול האקדמי הרגיל בחצי משרה.

קישורים:

תקנון השתלמויות והיעדרויות +טופס יציאה לשבתון
מידע על יתרת חודשי השבתון של המורה, הערך הדולרי של חודש שבתון (ברוטו ונטו)ומספר כרטיסי הטיסה שצבר נמצא באתר האוניברסיטה במידע האישי של הסגל האקדמי.

 

תקנונים וטפסים

מחשוב

שירותים ורווחה