אתיקה ומשמעת

לתקנון משמעת סטודנטים    טופס גישור דיקן

תקנון משמעת סטודנטים בערבית ٢١نظام انضباط الطلاب   טופס גישור דיקן בערבית -استمارة حتلنة بشأن تنفيذ إجراء تجسير لدى عميد الطلبة- 

שלבי בירור תלונה

סרטון בנושא יושרה אקדמית

ועדת המשמעת של תלמידי האוניברסיטה

ועדת המשמעת לתלמידי האוניברסיטה מורכבת משתי ערכאות:

  1. הממונה על המשמעת, וסגני הממונה על המשמעת. הדיונים נערכים בדרך כלל בפני דן יחיד מביניהם.
  2. ערכאת הערעורים - ועדת הערעורים על החלטות הממונה על המשמעת וסגניו. בגוף זה חברים שישה אנשי סגל ושני נציגי אגודת הסטודנטים; הדיונים בוועדת הערעורים מתקיימים בהרכב של שלושה - שני אנשי סגל מן הרשימה וכן נציג סטודנטים. התקנון לענייני משמעת תלמידי האוניברסיטה מסדיר את פעולת ועדת המשמעת של הסטודנטים.

 תקנון המשמעת של הסטודנטים בא להבטיח את כשרות ההישגים האקדמיים של התלמידים ואת אמינות מחקרם (בעיקר בתארים המתקדמים); להגן על כבודם ועל זכויותיהם של כל חברי קהילת האוניברסיטה; לקדם יחס נאות של התלמידים לתלמידים אחרים, למורי האוניברסיטה ועובדיה ולרכושם ולשמור על הסדר הציבורי, שהוא תנאי לתפקוד תקין של המוסד. תקנון המשמעת מיועד לכוון את התנהגות התלמידים מראש, ולקבוע כיצד תטופלנה הפרות של הכללים הקבועים בו בדיעבד. התקנון מגדיר את המעשים והמחדלים שייחשבו כעבירות-משמעת, קובע את העונשים הצפויים למי שיבצע עבירות אלה, ומסדיר את הליכי השיפוט המשמעתי.

פסקי דין והסדרי טיעון 

למאגר חיפוש פסקי דין והסדרי טיעון

גורם מטפל

גב' שגית אהרון   טל.: 02-5882934. דוא"ל:   sagita@savion.huji.ac.il