מלגות וקרנות

כל המלגות מפורסמות גם באתר המלגות הכללי של האוניברסיטה

תקנון מלגות מחיה- מוסמך ודוקטור

המלגות הכלל אוניברסיטאיות שתחת סמכות הרקטור:

בטיפולה של הגב' סורנה סיגל  טל. : 02-5882944. דוא"ל:soranas@savion.huji.ac.il 

לתלמידי מחקר במדעים הניסויים:

 • מלגות מקרן אדאמס
 • מלגות מקרן עזריאלי
 • מלגות מקרן קלור
 • מלגות קרפלס בני קיבוצים במדעי הטבע, רפואה וחקלאות (שמיועדות גם לתלמידי בוגר ומוסמך)

 לתלמידי מחקר במדעים העיוניים:

 • תכנית מלגות נשיא
 • מלגות מקרן עזריאלי למדעי הרוח והחברה

 לתלמידי מחקר מכל תחומי לימוד:

 • מלגות בשיתוף משרד הקליטה לעולים חדשים
 • מלגות קלאוזנר לעולים חדשים המתחילים לימודי דוקטור (שמיועדת גם לתלמידי מוסמך)
 • תכנית מלגות ע"ש אריאן דה רוטשילד לדוקטוראנטיות מצטיינות עם מצב סוציו-אקונומי קשה
 • מלגות מקרן וולף
 • מלגות ייעודיות מקרנות שעומדות לרשות הרקטור
 • כל מלגות ות"ת (המועצה להשכלה גבוהה)

 לפוסט-דוקטורנטים, בכל תחומי המדע, המעוניינים בהשתלמות בחו"ל:

 • מלגות קרן יד הנדיב-רוטשילד
 • תכנית מלגות של האוניברסיטה העברית לפוסט-דוקטורנטיות מצטיינות
 • מלגות ות"ת לפוסט-דוקטוראנטיות מצטיינות ולפוסט-דוקטורנטים מצטיינים מהמגזר הערבי שנוסעים להשתלמות בחו"ל