שבתונים ונסיעות

תקנון השתלמויות והיעדרויות

טפסים

 שבתונים ופטור מהוראה (פטמ"ה)

יציאה לשבתון (השתלמות) מיועדת לצורכי עבודתם האקדמית של חברי הסגל, הנחוצה לשמירה על רמה מקצועית גבוהה. יציאה לשבתון חייבת באישור ראש היחידה, הדיקן וועדת ההשתלמויות האוניברסיטאית.

תקנון ההשתלמויות מפרט את תנאי הזכאות ליציאה להשתלמות, אופן הגשת הבקשה והדיון בהמשך תקופת השבתון, עיסוקים האסורים בתקופה זו, כללי צבירת מענקי שבתון, האפשרות לקבל מקדמה של מענקי שבתון, כללי ניצול מענקי שבתון בקיץ, האפשרות לצאת לחופשה ללא תשלום במקרה שההיעדרות אינה למטרה אקדמית, האפשרות לנצל שבתון בארץ ושהייה בסטאטוס של "פטור מהוראה".

לתקנון שלושה נספחים:

  1. כללי "פטור מהוראה" לחברי סגל במסלול האקדמי הרגיל.
  2. תקנון לעניין חופשה ללא תשלום של מורים והשאלה של מורים לתפקיד ציבורי מחוץ לאוניברסיטה.
  3. נוהל העסקת מורים במסלול האקדמי הרגיל בחצי משרה.

מידע על יתרת חודשי השבתון של המורה, הערך הדולרי של חודש שבתון (ברוטו ונטו)ומספר כרטיסי הטיסה שצבר נמצא באתר האוניברסיטה במידע האישי של הסגל האקדמי.

מדריך ליוצאים/ות לתקופת השתלמות
המדריך נוסח בשיתוף פעולה עם ארגון הסגל האקדמי הבכיר, ונועד לספק מידע בנושא ההשתלמות בצורה נגישה ונוחה ככל האפשר לחברי וחברות הסגל האקדמי.

 נסיעות קצרות בזמן הלימודים

מורים לא ייעדרו בזמן הלימודים אלא אם יש לכך צידוק אקדמי כבד משקל, שכן כל היעדרות בזמן הלימודים עלולה לפגוע במהלך הסדיר של ההוראה, המחקר והפעילויות האחרות של האוניברסיטה. ככלל, ירכזו המורים את נסיעותיהם בחודשים בהם לא מתקיימים לימודים באוניברסיטה.

יחד עם זאת מכירה האוניברסיטה שיש לעתים לאפשר בזמן הלימודים נסיעות לכינוסים, אירועים מדעיים חשובים, פעולות מחקר וקידום העבודה המדעית שאין אפשרות לדחותם.

ככלל לא תאושרנה היעדרויות בזמן הלימודים, שמטרתן מתן הרצאות במוסד אחר או מטרה שאינה קשורה ישירות עם עבודתם של המורים באוניברסיטה.

בכל מקרה של היעדרות מן הלימודים חייבים המורים לדאוג לסידורים למניעת פגיעה בהוראה.

מורים המבקשים להיעדר מן הלימודים ימלאו טופס בקשה. למען הסר ספק: יש להגיש את הבקשה להיעדרות אף אם אין בכוונת המורה לנצל באותה התקופה כספים מקרן קשרי מדע בינלאומיים.

 

גורם מטפל

סגנית ראש המינהל האקדמי, הגב' אירית בוחבוט,
טל. 02-5881036
דוא"ל: iritb@savion.huji.ac.il