הענקת תארי דוקטור לשם כבוד

האוניברסיטה מעניקה מדי שנה כעשרה תארי דוקטור לשם כבוד. מועמדים/ות מצטיינים/ות בתחומם/ן מתחום האקדמיה יוצעו ע"י דיקני הפקולטות ובתי-הספר העצמאיים. (ככלל, תגיש כל פקולטה לא יותר ממועמד אחד) מועמדים בקטגוריית 'אנשי ציבור' יוצעו ע"י האגף לקשרי חוץ או ע"י לשכת הנשיא. האגף, לפי שיקול דעתו, יידע את אגודות השוחרים, כולם או מקצתם על האפשרות להגיש מועמדים. במקביל תכונס ועדה מיוחדת בראשותו של דיקן הפקולטה למדעי הרוח אשר תציע מועמדים, מתחומי היצירה האמנותית וחיי הרוח ותדרג אותם. הרכב הוועדה ייקבע ע"י סגן הרקטור ודיקן הפקולטה למדעי הרוח. ההמלצות שתוגשנה תכלולנה את נימוקי חברי הוועדה.

בשלב זה אין להודיע למועמד על דבר מועמדותו לפני האישור הסופי של הסינט.

ישיבת הסינט בה מתקבלות ההחלטות מידי שנה על מקבלי תוארי ד"ר לשם כבוד מתקיימת בדרך כלל בישיבה הראשונה של שנת הלימודים. טקס הענקת התארים יתקיים ככלל בשבוע חבר הנאמנים של אותה שנה.

 חברי ועדת התארים בתשפ"ב:

פרופ' אבי-חי חובב- סגן רקטור, יו"ר

פרופ' ברק מדינה- רקטור

פרופ' אשר כהן- נשיא

מר יוסי גל -סגן נשיא לקשרי חוץ

פרופ' אורון שגריר- סגן נשיא לבינלאומיות

פרופ' אהרון פלמון- יו"ר המליאה לתלמידי מחקר

פרופ' מרים שיף- יו"ר המליאה לתלמידי מחקר

פרופ' ניר שביב- נציג הוועד המנהל

עו"ד מיה ליקוורניק- נציגת הוועד המנהל

מר מאיר דיין- נציג הוועד המנהל

 

נציגי הסינט:

פרופ' גילי דרורי- מדעי החברה

פרופ' פרנצ'סקה לוי-שפר- רפואה

פרופ' יוסי פלטיאל- מדעי הטבע

פרופ' עוזי רבהון- מדעי הרוח

פרופ' עידית תשובה- גולדברג- מדעי הטבע

 

 לתקנון דוקטור לשם כבוד.