מלגות לפוסט דוקטורט

המלגות להשתלמות נועדו לאפשר למשתלם/ת להקדיש את מלוא זמנו/ה לטובת המחקר ולמען השגת עצמאות מחקרית. מעת לעת, מתפרסמות מלגות במאגר המלגות והפרסים באתר האוניברסיטה וכן באתרי הפקולטות השונות.
תנאי המלגות מפורטים בתקנון מלגות בתר דוקטורט.

לפניכם רשימת מקורות נוספים הכוללים קרנות מחקר בארץ ובחו"ל ביניהן גם קרנות תחרותיות: