אתיקה ומשמעת

ועדת המשמעת של הסגל האקדמי 

ועדת המשמעת של הסגל האקדמי באה להבטיח את תקינות הפעילות המחקרית וההוראתית של חבר הסגל האקדמי, את ההגינות בפרסום עבודות מחקריות, את ההתנהלות האתית והכספית הנאותה במסגרת תפקידיו האקדמיים והמינהליים של חבר הסגל האקדמי. הוועדה מבקשת להבטיח כי חבר סגל ינהג בכל הפעילויות הללו הנוגעות לתפקידיו באוניברסיטה בדרך ההולמת עובד אקדמי. תקנון המשמעת של חברי הסגל האקדמי מגדיר את המעשים והמחדלים שייחשבו כעבירות משמעת, קובע את העונשים הצפויים למי שיבצע עבירות כאלה ומסדיר את הליכי השיפוט המשמעתי.

ועדת המשמעת של הסגל מורכבת משתי ערכאות: ערכאה ראשונה, שבה יתכן הרכב של דן יחיד, או הרכב של שלושה חברים מתוך רשימה של 12 אנשי סגל וששה נציגי ציבור באישור הוועד הפועל של האוניברסיטה. בהרכב כזה ישבו שני אנשי סגל ונציג ציבור אחד. כן קיימת ערכאת ערעור.

תקנון משמעת סגל אקדמי 

 

גורם מטפל

סגנית ראש המינהל האקדמי, הגב' אירית בוחבוט, טל. 02-5881036 דוא"ל: iritb@savion.huji.ac.il
 

תקנונים והוראות הקשורים לאתיקה באוניברסיטה