הנהגת שינויים בתוכניות לימוד

שינויים משמעותיים בתכניות קיימות ייערכו במספר שלבים:

 

  1. כל בקשה לשינוי בתכנית לימודים קיימת חייבת להיות בהיוועצות עם הרקטור ובהסכמתו. בשלב הראשון על הדיקן לפנות אל הרקטור עם מכתב מלווה וחומר שיצורף בהתאם לנוהל. נכון רק לגבי שינויים הנוגעים להוספת מסלול ולא לשינוי שם או סימול.

  2. אישור במסגרת הפקולטה
  3. אישור בוועדה המתמדת.
  4. אישור המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) – במקרה של שינוי שם או סימול.

 

בקשה להוספת מגמה/התמחות/מסלול עם/ללא תיזה

בקשות לשינוי שם וסימול

מעבר מתוכנית דו חוגית לתואר "בוגר" לתוכנית חד חוגית

מעבר מתוכנית חד-חוגית לתואר "בוגר" לתוכנית דו-חוגית