איריס ממן

איריס ממן
איריס
ממן
רכזת ועדת משמעת
חדר 401 בניין המינהלה הר הצופים ירושלים
02-5882230
irism@savion.huji.ac.il

נושאים בטיפול >

ריכוז וועדת משמעת של סטודנטים.
ריכוז וועדת משמעת להטרדות מיניות (עבודה מול לשכה משפטית + נציבות)