איריס ממן

איריס ממן
רכזת ועדת משמעת
חדר 401 בניין המינהלה הר הצופים ירושלים
02-5882230

נושאים בטיפול >

ריכוז וועדת משמעת של סטודנטים.
ריכוז וועדת משמעת להטרדות מיניות (עבודה מול לשכה משפטית + נציבות)