מייטה דומינגס

מייטה דומינגס
מייטה
דומינגס
עוזרת לבתר-דוקטורנטים ומרצים אורחים
חדר 413 בניין המינהלה הר הצופים ירושלים
post_vp@savion.huji.ac.il

נושאים בטיפול >

ריכוז הוועדה האוניברסיטאית למלגות לבתר דוקטורנטים ואורחים

ריכוז הבקשות להארכת תקופת השתלמות וחריגות בגובה מלגות

מענה לשאלות בנושא תקנונים ונהלי עבודה ותאום בין הגורמים השונים