מילי רביבו- עסיס

מזכירות
חדר 405 בניין המינהלה הר הצופים ירושלים
02-5882934
milia@savion.huji.ac.il

נושאים בטיפול:

מזכירות המשרד

ריכוז הוועדה האוניברסיטאית הדנה בבקשות של חברי סגל מן המסלולים של עמיתי הוראה ועובדי הוראה לשימוש בכספי תקציב קשרי מדע

אתר המלגות