ג'ודי דותן

JD
מזכירה בכירה
חדר 405 בניין המינהלה הר הצופים ירושלים
02-5882917

נושאים בטיפול >

מזכירות המשרד
ריכוז הוועדה הדנה בבקשות של עמיתי הוראה ועובדי הוראה לשימוש בכספי תקציב קשרי מדע
אתר המלגות