ג'ודי דותן

מזכירה בכירה
חדר 405 בניין המינהלה הר הצופים ירושלים
02-5882917
judydo@savion.huji.ac.il

נושאים בטיפול:

מזכירות המשרד

ריכוז הוועדה האוניברסיטאית הדנה בבקשות של חברי סגל מן המסלולים של עמיתי הוראה ועובדי הוראה לשימוש בכספי תקציב קשרי מדע

אתר המלגות