אורית זרקא

עוזר מינהל ורכז ועדות אקדמיות
חדר 404 בניין המינהלה הר הצופים ירושלים
02-5882917
oritz@savion.huji.ac.il

נושאים בטיפול:

טיפול בענייני כוח-אדם- של המזכירות אקדמית ויחידות הבת שלה.

ועדת מינויים עליונה

ועדת המינויים במסלול המקביל

ועדת המינויים במסלול הנלווה