שגית אהרון

שגית אהרון
עוזר לענייני מינהל אקדמי
חדר 404 בניין המינהלה הר הצופים ירושלים
02-5882934

נושאים בטיפול >

ועדת המינויים העליונה
פרוצדורות אקדמיות של המסלולים מקביל, נלווה, קמ"ע, קליני במשפטים
ועדת משמעת סטודנטים
ועדת משמעת סגל
תכניות הכשרה ואוריינטציה לסגל אקדמי