שגית אהרון

עוזר לענייני מינהל אקדמי
חדר 404 בניין המינהלה הר הצופים ירושלים
02-5882934
sagita@savion.huji.ac.il

נושאים בטיפול:

 

ועדת המינויים העליונה

פרוצדורות אקדמיות של המסלולים מקביל, נלווה, קמ"ע, קליני במשפטים

ועדת משמעת סטודנטים

 

                               ועדת משמעת סגל

                               תכניות הכשרה ואוריינטציה לסגל אקדמי