אירית בוחבוט

אירית בוחבוט
אירית
בוחבוט
סגנית ראש המינהל האקדמי
חדר 410 בניין המינהלה הר הצופים ירושלים
02-5881036
iritb@savion.huji.ac.il

נושאים בטיפול >

ועדת מינויים לדרגות המקנות קביעות במדעים העיוניים ובמדעים הניסויים
ועדת מינויים לדרגות המקנות קביעות במדעים העיוניים ובמדעים העיוניים
ועדת מינויים להעלאות במקצועות העיוניים
מינויים חדשים בסגל האקדמי
ועדת משמעת של העובדים האקדמיים
מלגות לסגל האקדמי במסלול הרגיל
שבתונים