אירית בוחבוט

סגנית המזכיר האקדמי
חדר 410 בניין המינהלה הר הצופים ירושלים
02-5881036
iritb@savion.huji.ac.il

נושאים בטיפול:

ועדת מינויים לדרגות המקנות קביעות במדעים העיוניים ובמדעים הניסויים

ועדת מינויים לדרגות המקנות קביעות במדעים העיוניים ובמדעים העיוניים

ועדת מינויים להעלאות במקצועות העיוניים

מינויים חדשים בדרגות מרצה ומרצה בכיר במסלולים הרגיל, קליני, נלווה, עמית

מלגות אלון, מעו"ף, טכנולוגיות משולבות

קליטת סגל אקדמי חדש

שבתונים