עידית פישל

IF
עידית
פישל
רכזת קרנות ותקציבים
חדר 401 בניין המינהלה הר הצופים ירושלים
iditf@savion.huji.ac.il

נושאים בטיפול >

 אחריות על כל תקציבי הרקטור, המינהל האקדמי ויחידות הבת של המינהל האקדמי.