יעל אנטבי

יעל אנטבי
יעל
אנטבי
רכזת תחום הוראה וועדות אקדמיות
חדר 401 בניין המינהלה הר הצופים ירושלים
02-5880427
yaelant@savion.huji.ac.il

נושאים בטיפול >

תכניות לימודים חדשות ושינויים בתכניות קיימות
נושאי המועצה להשכלה גבוהה 
עומס הוראה
ריכוז ועדות אקדמיות לאישור קרן קשרי מדע
פיתוחים והתאמות במערכות המחשוב