יוכי משה

עוזר למזכיר האקדמי
חדר 403 בניין המינהלה הר הצופים ירושלים
02-5882916
yochim@savion.huji.ac.il

נושאים בטיפול: 

הוועדה המתמדת של הסינט

סינט האוניברסיטה

הוועדה למדיניות אקדמית

ועדת התארים (לדוקטור לשם כבוד)

איוש קתדראות ודוכנים

מינויים לוועדות אוניברסיטאיות (מינויים וקידומים, מרכזי מחקר, גופי משמעת)

אתר המזכירות האקדמית