יוכי משה

יוכי משה
יוכי
משה
עוזר ראש המינהל האקדמי
חדר 403 בניין המינהלה הר הצופים ירושלים
02-5882916
yochim@savion.huji.ac.il

נושאים בטיפול >

הוועדה המתמדת של הסינט
סנאט האוניברסיטה
הוועדה למדיניות אקדמית
ועדת התארים (לדוקטור לשם כבוד)
איוש קתדראות ודוכנים
מינויים לוועדות אוניברסיטאיות (מינויים וקידומים, מרכזי מחקר, גופי משמעת)
אתר המינהל האקדמי