יוכי משה

עוזר למזכיר האקדמי
חדר 403 בניין המינהלה הר הצופים ירושלים
02-5882916
yochim@savion.huji.ac.il

נושאים בטיפול

הוועדה המתמדת של הסינט

סינט האוניברסיטה

הוועדה למדיניות אקדמית

ועדת התארים (לדוקטור לשם כבוד)

איוש קתדראות ודוכנים

מינויים לוועדות אוניברסיטאיות (מינויים וקידומים, מרכזי מחקר, גופי משמעת)

אתר המזכירות האקדמית