לימור לוי

לימור לוי
עוזרת בכירה לקליטת סגל אקדמי
חדר 413 בניין המינהלה הר הצופים ירושלים
02-5881142

נושאים בטיפול >

מתן סיוע ומידע לחברי סגל  חדשים בכל הנושאים הקשורים לקליטה.