לימור לוי

לימור לוי
לימור
לוי
עוזרת בכירה לקליטת סגל אקדמי
חדר 413 בניין המינהלה הר הצופים ירושלים
02-5881142
limorl@savion.huji.ac.il

נושאים בטיפול >

מתן סיוע ומידע לחברי סגל  חדשים בכל הנושאים הקשורים לקליטה.