סגל אקדמי

תקנות לעניין שפת ההוראה באוניברסיטה

הוועדה המתמדת אישרה בישיבתה מיום ג' בכסלו תשע"ח, 21.11.17, תקנות לעניין שפת ההוראה באוניברסיטה, כדלקמן:

 

בחוקת האוניברסיטה, בסעיף 4, נקבע כך: "שפת ההוראה תהיה עברית, ואולם במקצועות מיוחדים או בנסיבות מיוחדות מותר, על-פי תקנות שיותקנו לדבר, לסטות מן הכלל הזה".

 

קידום ותק של מורים העוברים ממוסד אחר

מעודכן: אוקטובר 2019


מורים העוברים ממוסד אחר בארץ

 

  1. מורה העובר מאחת האוניברסיטאות בארץ זכאי לקבל את קידום הוותק שקבל בדרגתו במוסד האם.

 

מורים העוברים ממוסד בחו"ל

  

  1. תתמנה ועדה בהרכב הבא: הרקטור, סגן נשיא לבינלאומיות והמזכיר האקדמי. ועדה זו תקבע את הוותק בדרגה שיינתן למורה הבא מחו"ל ומצטרף לאוניברסיטה, לאחר שוועדת המינויים החליטה על דרגתו .