תנאי עבודה

קידום ותק של מורים העוברים ממוסד אחר

מעודכן: אוקטובר 2019


מורים העוברים ממוסד אחר בארץ

 

  1. מורה העובר מאחת האוניברסיטאות בארץ זכאי לקבל את קידום הוותק שקבל בדרגתו במוסד האם.

 

מורים העוברים ממוסד בחו"ל

  

  1. תתמנה ועדה בהרכב הבא: הרקטור, סגן נשיא לבינלאומיות והמזכיר האקדמי. ועדה זו תקבע את הוותק בדרגה שיינתן למורה הבא מחו"ל ומצטרף לאוניברסיטה, לאחר שוועדת המינויים החליטה על דרגתו .