הודעות לסטודנטים

הודעה לסטודנטים מוועדת המשמעת

אוקטובר 6, 2016

בהוראת ועדת המשמעת התבקשנו להביא לידיעת הסטודנטים את ההודעה שלהלן: 
רוכשי עבודות נתפסים! 
תלמיד האוניברסיטה שהעלה תרגילים לאתר upwork ושילם עבור פתירתם, הורחק לאחרונה מן האוניברסיטה לעשר שנים, והישגיו הלימודיים בוטלו. שמרו על היושר, המוסר והתחרות ההוגנת בין תלמידים: פתרו עבודות ותרגילים בעצמכם!