קול קורא לפוסט דוקטורנטים בשנת תש"פ 2019/20- עמיתי מרטין בובר במדעי הרוח והחברה