מירית סתיו מבורך

המזכיר האקדמי
חדר 405 בניין המינהלה הר הצופים ירושלים
02-5882917

נושאים בטיפול:

תקנונים אקדמיים

ועדת המינויים העליונה

ועדת חופשות, סגל אקדמי

פוסט דוקטורנטים ופרופ' אורחים

קריטריונים אקדמיים

שימוע- סגל אקדמי

החלטות חריגות בנוגע למלגות לתלמידי מוסמך ודוקטור

תעודות אקדמיות

לוח השנה האקדמית