עירית מגורה לוי

המזכיר האקדמי
חדר 405 בניין המינהלה הר הצופים ירושלים
02-5882917
iritm@savion.huji.ac.il

נושאים בטיפול:

תקנונים אקדמיים

ועדת מינויים עליונה

ועדת חופשות, סגל אקדמי

פוסט דוקטורנטים ופרופ' אורחים

קריטריונים אקדמיים

שימוע- סגל אקדמי

החלטות חריגות בנוגע למלגות לתלמידי מוסמך ודוקטור

תעודות אקדמיות

לוח השנה האקדמית