לוח השנה האקדמית

לוח שנתי (PDF)  הוספה ליומן

סמסטר א

פתיחת שנת הלימודים תשפ"א

יום ראשון ל' בתשרי         

18.10.2020

 

חופשת חנוכה

יום ראשון כ"ז בכסלו

13.12.2020

לא יתקיימו לימודים או בחינות

חופשת חג המולד

יום שישי י' בטבת

25.12.2020

לא יתקיימו לימודים או בחינות

סיום סמסטר א'

יום שישי ט' בשבט 

22.1.2021

 

פורים ושושן פורים

יום שישי- ראשון י"ד- ט"ז באדר

26.2-28.2.2021

לא יתקיימו לימודים או בחינות

 

סמסטר ב

פתיחת סמסטר ב'

יום ראשון א' בניסן   

14.3.2021

 

יום שבתון - בחירות לכנסת ה-24

יום שלישי י' בניסן

23.3.2021

לא יתקיימו לימודים או בחינות

חופשת פסח

יום רביעי- יום שבת י"א-כ"א בניסן

24.3-3.4.2021

לא יתקיימו לימודים או בחינות

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה

יום רביעי כ"ה בניסן

7.4.2021

הלימודים מסתיימים בשעה 18:00   

ערב יום הזיכרון

יום שלישי א' באייר

13.4.2021

הלימודים מסתיימים בשעה 16:00   

יום הזיכרון ויום העצמאות

יום רביעי – חמישי  ב'-ג' באייר

14-15.4.2021

לא יתקיימו לימודים או בחינות

יום ירושלים

ויום הסטודנט

יום שני כ"ח באייר

10.5.2021

לא יתקיימו לימודים או בחינות

חופשת שבועות

יום ראשון  -שני ה'- ו'  בסיוון

16-17.5.2021

לא יתקיימו לימודים או בחינות

ביום שלישי  י"ט בתמוז 2021 29.6  תתקיים ההוראה של יום חמישי

סיום סמסטר ב'

יום רביעי  כ' בתמוז

30.6.2021

 

 

השנה הבאה

פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב

יום ראשון ד' בחשוון        

10.10.2021

 

 

סדרי הלימודים והבחינות בימי חג וצום (PDF) - סטודנטים יהיו רשאים להיעדר משיעורים בימי חג דתי (מוסלמים, נוצרים, יהודים ובני העדה האתיופית) בהתאם לתאריכים המפורטים ובכפוף לנהלי ההוראה והלימודים (סעיף 1.2.6). סטודנטים שייעדרו מבחינה ביום צום או ביום חג שברשימה, יהיו זכאים להיבחן במועד מיוחד ובכפוף לנהלי ההוראה והלימודים (סעיף 2.4.7 תת-סעיף ג).

לוח שנתי (PDF)  הוספה ליומן

סמסטר א

 

פתיחת שנת הלימודים

יום ראשון כ"ח בתשרי

27.10.19 

 

חופשת חג המולד

 יום רביעי כ"ז בכסלו

25.12.19

לא יתקיימו לימודים או בחינות

חופשת חנוכה

יום ראשון א' בטבת

29.12.19

לא יתקיימו לימודים או בחינות

סיום סמסטר א'

יום שלישי ב' בשבט  

28.1.20

 

יום שבתון - בחירות לכנסת ה-23

יום שלישי ו' באדר

2.3.20

לא יתקיימו לימודים או בחינות

פורים ושושן פורים

יום שלישי, רביעי י"ד, ט"ו באדר

10-11.3.20

לא יתקיימו לימודים או בחינות

 

סמסטר ב

פתיחת סמסטר ב'

יום ראשון כ"ו באדר

22.3.20

נדחה בשבוע מה- 15.3 (קורונה)

חופשת פסח

יום שני עד יום שישי י"ב בניסן - כ"ג בניסן

6.4.20-17.4.20

לא יתקיימו לימודים או בחינות

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה

יום שני כ"ו בניסן

20.4.20

הלימודים מסתיימים בשעה 18:00   

ערב יום הזיכרון

יום שני ג' באייר

27.4.20

הלימודים מסתיימים בשעה 16:00   

יום הזיכרון ויום העצמאות

יום שלישי, רביעי  ד'-ה' באייר

28-29.4.20

לא יתקיימו לימודים או בחינות

יום ירושלים

ויום הסטודנט

יום חמישי כ"ז באייר  (הוקדם)

21.5.20

לא יתקיימו לימודים או בחינות

חופשת שבועות

 יום חמישי ה' בסיוון

28.5.20

לא יתקיימו לימודים או בחינות

סיום סמסטר ב'

 יום שלישי ח' בתמוז

30.6.20

 

 

השנה הבאה

פתיחת שנת הלימודים תשפ"א

יום ראשון ד' בחשוון        

18.10.2020

 

 

סדרי הלימודים והבחינות בימי חג וצום (PDF) - סטודנטים יהיו רשאים להיעדר משיעורים בימי חג דתי (מוסלמים, נוצרים, יהודים ובני העדה האתיופית) בהתאם לתאריכים המפורטים ובכפוף לנהלי ההוראה והלימודים (סעיף 1.2.6). סטודנטים שייעדרו מבחינה ביום צום או ביום חג שברשימה, יהיו זכאים להיבחן במועד מיוחד ובכפוף לנהלי ההוראה והלימודים (סעיף 2.4.7 תת-סעיף ג).

 

לוח שנתי (PDF)  הוספה ליומן

 

סמסטר א

פתיחת שנת הלימודים תשע"ט

יום ראשון,  ה' חשוון

14.10.18

יום שבתון בחירות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות

יום שלישי, כ"א חשוון

30.10.18

חופשת חנוכה

  יום ראשון, א' בטבת

9.12.18

לא יתקיימו לימודים או בחינות

חופשת חג המולד

יום שלישי, י"ז בטבת

25.12.18

לא יתקיימו לימודים או בחינות

סיום סמסטר א'

יום שישי, י"ב בשבט

18.1.19

 

 

סמסטר ב

פתיחת סמסטר ב'

יום ראשון, ג' באדר ב'

10.3.19

 

פורים ושושן פורים

ימים חמישי- שישי, י"ד-ט"ו אדר ב' 

21-22.3.19

לא יתקיימו לימודים או בחינות

חופשת פסח

יום שלישי עד יום שישי י"א – כ"א בניסן

16.4.19-26.4.19

לא יתקיימו לימודים או בחינות

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה

יום רביעי כ"ה בניסן

7.4.2021

הלימודים מסתיימים בשעה 18:00   

ערב יום הזיכרון

יום שלישי, ב' באייר

7.5.19

הלימודים מסתיימים בשעה 16:00   

יום הזיכרון ויום העצמאות

ימים רביעי- חמישי,  ג'-ד' באייר

8-9.5.19

לא יתקיימו לימודים או בחינות

יום ירושלים(נדחה)  ויום הסטודנט

יום שני, כ"ט באייר

3.6.19 

לא יתקיימו לימודים או בחינות

חופשת שבועות

יום ראשון, ו' בסיון

9.6.19

לא יתקיימו לימודים או בחינות

סיום סמסטר ב'

יום שישי, כ"ה בסיוון

28.6.19 

 

 

השנה הבאה

פתיחת שנת הלימודים תש"ף

יום ראשון        

27.10.2019

 

 

 

סדרי הלימודים והבחינות בימי חג וצום (PDF) - סטודנטים יהיו רשאים להיעדר משיעורים בימי חג דתי (מוסלמים, נוצרים, יהודים ובני העדה האתיופית) בהתאם לתאריכים המפורטים ובכפוף לנהלי ההוראה והלימודים (סעיף 1.2.6). סטודנטים שייעדרו מבחינה ביום צום או ביום חג שברשימה, יהיו זכאים להיבחן במועד מיוחד ובכפוף לנהלי ההוראה והלימודים (סעיף 2.4.7 תת-סעיף ג).

לוח שנתי (PDF) סדרי הלימודים והבחינות בימי חג וצום

סמסטר א' 

פתיחת שנת הלימודים

יום ראשון ד' בחשוון         

10.10.2021

 

חופשת חנוכה

יום ראשון א' בטבת

5.12.2021

לא יתקיימו לימודים או בחינות

חופשת חג המולד

יום שבת כ"א טבת

25.12.2021

 

סיום סמסטר א'

יום שישי י"ב בשבט               

14.1.2022

 

 

סמסטר ב' 

פתיחת סמסטר ב'

יום ראשון ג' באדר ב'   

6.3.2022

 

פורים ושושן פורים

יום חמישי- שישי י"ד- ט"ו באדר ב'

17-18.3.2022

לא יתקיימו לימודים או בחינות

חופשת פסח

יום רביעי- יום שבת י"ב-כ"ב בניסן

13-23.4.2022

לא יתקיימו לימודים או בחינות

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה

יום רביעי כ"ו בניסן

27.4.2022

הלימודים מסתיימים בשעה 18:00   

ערב יום הזיכרון

יום שלישי ב' באייר

3.5.2022

הלימודים מסתיימים בשעה 16:00   

יום הזיכרון ויום העצמאות

יום רביעי – חמישי  ג'-ד' באייר

4-5.5.2022

לא יתקיימו לימודים או בחינות

עיד אל פיטר

יום רביעי

4.5.2022

לא יתקיימו לימודים או בחינות

חופשת שבועות

יום ראשון ו' בסיוון

5.6.2022

לא יתקיימו לימודים או בחינות

 

יום שני כ"א בסיוון

20.6.2022

לא תתקיים הוראה של מערכת הלימודים הרגילה

ביום שלישי  כ"ב בסיוון 21.6.2022 תתקיים ההוראה של יום חמישי

סיום סמסטר ב'

יום שישי כ"ה בסיוון

24.6.2022

 

עיד אל אדחא

יום ראשון י"א בתמוז

10.7.2022

לא יתקיימו לימודים או בחינות

תשעה באב

יום ראשון י' באב

7.8.2022

האוניברסיטה סגורה

 

השנה הבאה

פתיחת שנת הלימודים תשפ"ג - יום ראשון כ"ח בתשרי  23.10.2022

 

جدول السنة الأكاديميّة 2022-2023

סדרי הלימודים והבחינות בימי חג וצום

النُسخة العربية في الصفحات التالية

לוח שנתי

סמסטר א

פתיחת שנת הלימודים

יום ראשון כ"ח בתשרי         

23.10.2022

 

יום הבחירות לכנסת ה- 25

יום שלישי ז' בחשוון

1.11.2022

לא יתקיימו לימודים או בחינות

חופשה

 יום שני כ"ה בכסלו- יום שבת ל' בכסלו

19-24.12.2022

לא יתקיימו לימודים או בחינות

*הלימודים יתקיימו כסדרם בתארים MD בפקולטה לרפואה וDMD בפקולטה לרפואת שיניים

חופשת חנוכה

יום ראשון א' בטבת

25.12.2022

לא יתקיימו לימודים או בחינות

חופשת חג המולד

יום ראשון א' בטבת

25.12.2022

לא יתקיימו לימודים או בחינות

סיום סמסטר א'

יום שישי ה' בשבט          

27.1.2023

 
 

 

סמסטר ב

פורים ושושן פורים

יום שלישי- רביעי י"ד- ט"ו באדר

7-8.3.2023

לא יתקיימו לימודים או בחינות

פתיחת סמסטר ב'

יום ראשון י"ט באדר  

12.3.2023

 

חופשת פסח

יום ראשון- יום שבת י"א-כ"ד בניסן

2-15.4.2023

לא יתקיימו לימודים או בחינות

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה

יום שני כ"ו בניסן

17.4.2023

הלימודים מסתיימים בשעה 18:00   

ביום הזיכרון לשואה ולגבורה – יום שלישי כ"ז בניסן- 18.4.2023 - לא יתקיימו בחינות ובחנים. תהיה הפסקת לימודים מ- 9:45 עד 10:45 בכל הקמפוסים [למעט קמפוס עין כרם בו מתקיימת הפסקה קמפוסית רוחבית בכל ימי השבוע בין השעות 12:00-13:00]

עיד אל פיטר

יום ראשון

23.4.2023

לא יתקיימו לימודים או בחינות  

ערב יום הזיכרון, יום הזיכרון ויום העצמאות

יום שני-רביעי ג'- ה' באייר

24-26.4.2023

לא יתקיימו לימודים או בחינות

חופשת שבועות

יום חמישי ושישי ה' ו' בסיוון

25-26.5.2023

לא יתקיימו לימודים או בחינות

עיד אל אדחא

יום שישי

30.6.2023

לא יתקיימו לימודים או בחינות

מועד יום הסטודנט ייקבע בהמשך.

סיום סמסטר ב'

יום שישי י"א בתמוז

30.6.2023

 

 
 

תשעה באב

יום חמישי ט' באב

27.7.2023

האוניברסיטה סגורה

 

השנה הבאה

פתיחת שנת הלימודים תשפ"ד - יום ראשון  ל' בתשרי תשפ"ד 15.10.2023

סמסטר א

פתיחת שנת הלימודים

יום ראשון ל' בתשרי         

15.10.2023

 

חופשת חנוכה

יום ראשון  כ"ז בכסלו

10.12.2023

לא יתקיימו לימודים או בחינות

חופשה

יום שני כ"ח בכסלו- יום שבת ד' בטבת

11-16.12.2023

לא יתקיימו לימודים או בחינות.

*הלימודים יתקיימו כסדרם בתארים MD בפקולטה לרפואה ו DMD בפקולטה לרפואת שיניים

חופשת חג המולד

יום שני י"ג בטבת

25.12.2023

לא יתקיימו לימודים או בחינות

חופשה

יום ראשון י"א בשבט

21.1.2024

לא יתקיימו לימודים או בחינות

סיום סמסטר א'

יום שני י"ב בשבט 

22.1.2024

 
 

 

סמסטר ב

פתיחת סמסטר ב'

יום ראשון ל' באדר א'  

10.3.2024

 

פורים ושושן פורים

יום ראשון- שני  י"ד- ט"ו באדר ב'

24-25.3.2024

לא יתקיימו לימודים או בחינות

עיד אל פיטר

יום חמישי

11.4.2024

לא יתקיימו לימודים או בחינות

חופשת פסח

יום רביעי- יום שני ט'-כ"א בניסן

17-29.4.2024

לא יתקיימו לימודים או בחינות

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה

יום ראשון כ"ז בניסן

5.5.2024

הלימודים מסתיימים בשעה 18:00   

ביום הזיכרון לשואה ולגבורה – יום שני כ"ח בניסן 6.5.2024 - לא יתקיימו בחינות ובחנים. תהיה הפסקת לימודים מ- 9:45 עד 10:45 בכל הקמפוסים [למעט קמפוס עין כרם]

ערב יום הזיכרון

יום ראשון ד' באייר

12.5.2024

הלימודים מסתיימים בשעה 16:00   

יום הזיכרון ויום העצמאות

יום שני-שלישי ה'- ו' באייר

13-14.5.2024

לא יתקיימו לימודים או בחינות

חופשת שבועות

יום שלישי-רביעי ה' ו' בסיוון

11-12.6.2024

לא יתקיימו לימודים או בחינות

 

עיד אל אדחא

יום שלישי

18.6.2024

לא יתקיימו לימודים או בחינות

ביום ראשון כ"ד בסיוון 30.6.2024 תילמד מערכת הלימודים של יום שלישי.

סיום סמסטר ב'

יום שני כ"ה בסיוון

1.7.2024

 

צום תשעה באב

יום שלישי ט' באב

13.8.2024

האוניברסיטה סגורה

 

 

מועד יום הסטודנט ייקבע בהמשך.

 

השנה הבאה: פתיחת שנת הלימודים תשפ"ה ייקבע בהמשך