לוח השנה האקדמית

לוח שנתי (PDF)  הוספה ליומן

סמסטר א

פתיחת שנת הלימודים תשפ"א

יום ראשון ל' בתשרי         

18.10.2020

 

חופשת חנוכה

יום ראשון כ"ז בכסלו

13.12.2020

לא יתקיימו לימודים או בחינות

חופשת חג המולד

יום שישי י' בטבת

25.12.2020

לא יתקיימו לימודים או בחינות

סיום סמסטר א'

יום שישי ט' בשבט 

22.1.2021

 

פורים ושושן פורים

יום שישי- ראשון י"ד- ט"ז באדר

26.2-28.2.2021

לא יתקיימו לימודים או בחינות

 

סמסטר ב

פתיחת סמסטר ב'

יום ראשון א' בניסן   

14.3.2021

 

יום שבתון - בחירות לכנסת ה-24

יום שלישי י' בניסן

23.3.2021

לא יתקיימו לימודים או בחינות

חופשת פסח

יום רביעי- יום שבת י"א-כ"א בניסן

24.3-3.4.2021

לא יתקיימו לימודים או בחינות

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה

יום רביעי כ"ה בניסן

7.4.2021

הלימודים מסתיימים בשעה 18:00   

ערב יום הזיכרון

יום שלישי א' באייר

13.4.2021

הלימודים מסתיימים בשעה 16:00   

יום הזיכרון ויום העצמאות

יום רביעי – חמישי  ב'-ג' באייר

14-15.4.2021

לא יתקיימו לימודים או בחינות

יום ירושלים

ויום הסטודנט

יום שני כ"ח באייר

10.5.2021

לא יתקיימו לימודים או בחינות

חופשת שבועות

יום ראשון  -שני ה'- ו'  בסיוון

16-17.5.2021

לא יתקיימו לימודים או בחינות

ביום שלישי  י"ט בתמוז 2021 29.6  תתקיים ההוראה של יום חמישי

סיום סמסטר ב'

יום רביעי  כ' בתמוז

30.6.2021

 

 

השנה הבאה

פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב

יום ראשון ד' בחשוון        

10.10.2021

 

 

סדרי הלימודים והבחינות בימי חג וצום (PDF) - סטודנטים יהיו רשאים להיעדר משיעורים בימי חג דתי (מוסלמים, נוצרים, יהודים ובני העדה האתיופית) בהתאם לתאריכים המפורטים ובכפוף לנהלי ההוראה והלימודים (סעיף 1.2.6). סטודנטים שייעדרו מבחינה ביום צום או ביום חג שברשימה, יהיו זכאים להיבחן במועד מיוחד ובכפוף לנהלי ההוראה והלימודים (סעיף 2.4.7 תת-סעיף ג).

לוח שנתי (PDF)  הוספה ליומן

סמסטר א

 

פתיחת שנת הלימודים

יום ראשון כ"ח בתשרי

27.10.19 

 

חופשת חג המולד

 יום רביעי כ"ז בכסלו

25.12.19

לא יתקיימו לימודים או בחינות

חופשת חנוכה

יום ראשון א' בטבת

29.12.19

לא יתקיימו לימודים או בחינות

סיום סמסטר א'

יום שלישי ב' בשבט  

28.1.20

 

יום שבתון - בחירות לכנסת ה-23

יום שלישי ו' באדר

2.3.20

לא יתקיימו לימודים או בחינות

פורים ושושן פורים

יום שלישי, רביעי י"ד, ט"ו באדר

10-11.3.20

לא יתקיימו לימודים או בחינות

 

סמסטר ב

פתיחת סמסטר ב'

יום ראשון כ"ו באדר

22.3.20

נדחה בשבוע מה- 15.3 (קורונה)

חופשת פסח

יום שני עד יום שישי י"ב בניסן - כ"ג בניסן

6.4.20-17.4.20

לא יתקיימו לימודים או בחינות

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה

יום שני כ"ו בניסן

20.4.20

הלימודים מסתיימים בשעה 18:00   

ערב יום הזיכרון

יום שני ג' באייר

27.4.20

הלימודים מסתיימים בשעה 16:00   

יום הזיכרון ויום העצמאות

יום שלישי, רביעי  ד'-ה' באייר

28-29.4.20

לא יתקיימו לימודים או בחינות

יום ירושלים

ויום הסטודנט

יום חמישי כ"ז באייר  (הוקדם)

21.5.20

לא יתקיימו לימודים או בחינות

חופשת שבועות

 יום חמישי ה' בסיוון

28.5.20

לא יתקיימו לימודים או בחינות

סיום סמסטר ב'

 יום שלישי ח' בתמוז

30.6.20

 

 

השנה הבאה

פתיחת שנת הלימודים תשפ"א

יום ראשון ד' בחשוון        

18.10.2020

 

 

סדרי הלימודים והבחינות בימי חג וצום (PDF) - סטודנטים יהיו רשאים להיעדר משיעורים בימי חג דתי (מוסלמים, נוצרים, יהודים ובני העדה האתיופית) בהתאם לתאריכים המפורטים ובכפוף לנהלי ההוראה והלימודים (סעיף 1.2.6). סטודנטים שייעדרו מבחינה ביום צום או ביום חג שברשימה, יהיו זכאים להיבחן במועד מיוחד ובכפוף לנהלי ההוראה והלימודים (סעיף 2.4.7 תת-סעיף ג).

 

לוח שנתי (PDF)  הוספה ליומן

 

סמסטר א

פתיחת שנת הלימודים תשע"ט

יום ראשון,  ה' חשוון

14.10.18

יום שבתון בחירות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות

יום שלישי, כ"א חשוון

30.10.18

חופשת חנוכה

  יום ראשון, א' בטבת

9.12.18

לא יתקיימו לימודים או בחינות

חופשת חג המולד

יום שלישי, י"ז בטבת

25.12.18

לא יתקיימו לימודים או בחינות

סיום סמסטר א'

יום שישי, י"ב בשבט

18.1.19

 

 

סמסטר ב

פתיחת סמסטר ב'

יום ראשון, ג' באדר ב'

10.3.19

 

פורים ושושן פורים

ימים חמישי- שישי, י"ד-ט"ו אדר ב' 

21-22.3.19

לא יתקיימו לימודים או בחינות

חופשת פסח

יום שלישי עד יום שישי י"א – כ"א בניסן

16.4.19-26.4.19

לא יתקיימו לימודים או בחינות

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה

יום רביעי כ"ה בניסן

7.4.2021

הלימודים מסתיימים בשעה 18:00   

ערב יום הזיכרון

יום שלישי, ב' באייר

7.5.19

הלימודים מסתיימים בשעה 16:00   

יום הזיכרון ויום העצמאות

ימים רביעי- חמישי,  ג'-ד' באייר

8-9.5.19

לא יתקיימו לימודים או בחינות

יום ירושלים(נדחה)  ויום הסטודנט

יום שני, כ"ט באייר

3.6.19 

לא יתקיימו לימודים או בחינות

חופשת שבועות

יום ראשון, ו' בסיון

9.6.19

לא יתקיימו לימודים או בחינות

סיום סמסטר ב'

יום שישי, כ"ה בסיוון

28.6.19 

 

 

השנה הבאה

פתיחת שנת הלימודים תש"ף

יום ראשון        

27.10.2019

 

 

 

סדרי הלימודים והבחינות בימי חג וצום (PDF) - סטודנטים יהיו רשאים להיעדר משיעורים בימי חג דתי (מוסלמים, נוצרים, יהודים ובני העדה האתיופית) בהתאם לתאריכים המפורטים ובכפוף לנהלי ההוראה והלימודים (סעיף 1.2.6). סטודנטים שייעדרו מבחינה ביום צום או ביום חג שברשימה, יהיו זכאים להיבחן במועד מיוחד ובכפוף לנהלי ההוראה והלימודים (סעיף 2.4.7 תת-סעיף ג).

 

קישור ללוח השנתי

סמסטר א' 

פתיחת שנת הלימודים

יום ראשון ד' בחשוון         

10.10.2021

 

חופשת חנוכה

יום ראשון א' בטבת

5.12.2021

לא יתקיימו לימודים או בחינות

חופשת חג המולד

יום שבת כ"א טבת

25.12.2021

 

סיום סמסטר א'

יום שישי י"ב בשבט               

14.1.2022

 

 

סמסטר ב' 

פתיחת סמסטר ב'

יום ראשון ג' באדר ב'   

6.3.2022

 

פורים ושושן פורים

יום חמישי- שישי י"ד- ט"ו באדר ב'

17-18.3.2022

לא יתקיימו לימודים או בחינות

חופשת פסח

יום רביעי- יום שבת י"ב-כ"ב בניסן

13-23.4.2022

לא יתקיימו לימודים או בחינות

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה

יום רביעי כ"ו בניסן

27.4.2022

הלימודים מסתיימים בשעה 18:00   

ערב יום הזיכרון

יום שלישי ב' באייר

3.5.2022

הלימודים מסתיימים בשעה 16:00   

יום הזיכרון ויום העצמאות

יום רביעי – חמישי  ג'-ד' באייר

4-5.5.2022

לא יתקיימו לימודים או בחינות

עיד אל פיטר

יום רביעי

4.5.2022

לא יתקיימו לימודים או בחינות

חופשת שבועות

יום ראשון ו' בסיוון

5.6.2022

לא יתקיימו לימודים או בחינות

ביום שלישי  כ"ב בסיוון 21.6.2022 תתקיים ההוראה של יום חמישי

מועד יום הסטודנט ייקבע בהמשך.

סיום סמסטר ב'

יום שישי כ"ה בסיוון

24.6.2022

עיד אל אדחא

יום ראשון י"א בתמוז

10.7.2022

לא יתקיימו לימודים או בחינות

תשעה באב

יום ראשון י' באב

7.8.2022

האוניברסיטה סגורה

סדרי הלימודים בימי חג וצום

השנה הבאה

פתיחת שנת הלימודים תשפ"ג - יום ראשון כ"ח בתשרי  23.10.2022

 

תשפ"ג

סמסטר א

פתיחת שנת הלימודים

יום ראשון כ"ח בתשרי         

23.10.2022

 

חופשת חנוכה

יום ראשון א' בטבת

25.12.2022

לא יתקיימו לימודים או בחינות

חופשת חג המולד

יום ראשון א' בטבת

25.12.2022

 

סיום סמסטר א'

יום שישי ה' בשבט          

27.1.2023

 
 

 

סמסטר ב

פורים ושושן פורים

יום שלישי- רביעי י"ד- ט"ו באדר

7-8.3.2023

לא יתקיימו לימודים או בחינות

פתיחת סמסטר ב'

יום ראשון י"ט באדר  

12.3.2023

 

חופשת פסח

יום ראשון- יום שבת י"א-כ"ד בניסן

2-15.4.2023

לא יתקיימו לימודים או בחינות

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה

יום שני כ"ו בניסן

17.4.2023

הלימודים מסתיימים בשעה 18:00   

ערב יום הזיכרון

יום שני ג' באייר

24.4.2023

הלימודים מסתיימים בשעה 16:00   

יום הזיכרון ויום העצמאות

יום שלישי-רביעי ד'- ה' באייר

25-26.4.2023

לא יתקיימו לימודים או בחינות

עיד אל פיטר

יום שישי

21.4.2023

לא יתקיימו לימודים או בחינות

חופשת שבועות

יום חמישי ושישי ה' ו' בסיוון

25-26.5.2023

לא יתקיימו לימודים או בחינות

מועד יום הסטודנט ייקבע בהמשך.

סיום סמסטר ב'

יום שישי י"א בתמוז

30.6.2023

 
 

 

עיד אל אדחא

יום שישי

3.6.2023

לא יתקיימו לימודים או בחינות

תשעה באב

יום חמישי ט' באב

27.7.2023

האוניברסיטה סגורה

 

השנה הבאה

פתיחת שנת הלימודים תשפ"ד - יום ראשון  ל' בתשרי תשפ"ד 15.10.2023