לוח אקדמי לשנת הלימודים תשע"ט 2018/19

פתיחת שנת הלימודים

יום ראשון ה' חשוון

14.10.18

 

חופשת חנוכה

יום ראשון א' בטבת

9.12.18

לא יתקיימו לימודים או בחינות

חג המולד

 יום שלישי י"ז בטבת

25.12.18

לא יתקיימו לימודים או בחינות

סיום סמסטר א'

יום שישי י"ב בשבט

18.1.19

 

פתיחת סמסטר ב'

יום ראשון ג' באדר ב'

10.3.19

 

פורים ושושן פורים

יום חמישי , שישי י"ד-ט"ו אדר ב' 

21-22.3.19

לא יתקיימו לימודים או בחינות

חופשת פסח

יום שלישי עד יום ראשון י"א – כ' בניסן

16.4.19-28.4.19

לא יתקיימו לימודים או בחינות

ערב יום הזיכרון

יום שלישי    ב' באייר

7.5.19

הלימודים מסתיימים בשעה 16:00   

יום הזיכרון ויום העצמאות

יום רביעי, חמישי  ג'-ד' באייר

8-9.5.19

לא יתקיימו לימודים או בחינות

יום ירושלים (נדחה), יום הסטודנט

 יום שני כ"ט באייר

3.6.19 

לא יתקיימו לימודים או בחינות

חופשת שבועות

יום ראשון ו' בסיון

9.6.19

לא יתקיימו לימודים או בחינות

סיום סמסטר ב'

יום שישי כ"ה בסיון

28.6.19 

 

עיד אל אדחא

יום שני י"א באב

12.8.19

לא יתקיימו לימודים או בחינות

פתיחת שנת הלימודים תש"פ 27.10.19