איוש קתדרות ודוכנים

 

ככלל, בקתדרה יכהן פרופסור מן המניין או פרופסור חבר בשירות פעיל, ובדוכן יכהן מרצה בכיר או מרצה.

 

שמות המועמדים לאיוש יוגשו על ידי הדיקנים לרקטור ובאמצעותו יובאו לאישור הוועדה המתמדת, על דעת הנשיא.

 יש לצרף למכתב ההמלצה את קורות החיים של המועמד, בתמצות (בהיקף של עמוד אחד בלבד), וכן את רשימת הפרסומים המעודכנת של המועמד.

בקורות החיים ייכלל מידע על המינויים של המועמד/ת בדרגות השונות באוניברסיטה העברית ואת שנות המינוי בכל דרגה.

[החומר יועבר לרקטור בדואר אלקטרוני עם העתק ליוכי משה במזכירות האקדמית]. 

 

בדוכנים (Senior Lectureship) יכולים לכהן מורים בדרגות מרצה או מרצה בכיר. מכהנים בדוכנים שעלו לדרגות פרופסור- יש להחליפם.

 

בכל שאלה הקשורה לרשימה, יש לפנות לגב' אילנה גרייבין באגף לקשרי חוץ (טל. 82830-   ilanag@savion.huji.ac.il)

מועמדים לאיוש "קתדרה שנושאת קרן שמורה למחקר" יוצעו רק לאחר דיון בוועדת הפיתוח של הפקולטה.

 

כל הכללים הנוגעים לאיוש הקתדרות מפורטים בתקנון. נזכיר מתוכו את חובת הדיקן להודיע למכהן שפורש לגמלאות על זהות המועמד החדש המוצע לכהן בקתדרה וזאת לפני הבאת האיוש לאישור המתמדת.