תקנונים
 

תקנונים הנוגעים למורים


 תקנון מינויים והעלאות

תקנון השתלמויות והיעדרויות (כולל שבתון, חל"ת ופטור מהוראה)

הקרן לקשרי מדע בינלאומיים

תקנון עבודה נוספת מחוץ לאוניברסיטה
ייצוג מגדרי הולם 

כללי מעבר מורה מפקולטה לפקולטה

קידום ותק של מורים העוברים ממוסד אחר

תקנון המשמעת של העובדים האקדמיים

תקנון שימוש בשם האוניברסיטה

נוהל בעניין אתיקה במחקרים מדעיים שמעורבים בהם בני אדם

Ethical Standards in Scientific Research involving Human Subjects

תקנון ניגוד עניינים

Conflict of Interest Code

 יחסים אינטימיים בין מורה לתלמיד/ה בהסכמה

Prohibition of Consensual Intimate Relations between Faculty Members and Students or when there is a work relationship of authority

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המזכירות האקדמיתOffice of the Academic Secretary האוניברסיטה העברית בירושליםThe Hebrew University of Jerusalem