הודעות
 

הודעות לסטודנטים


דף 1 מתוך 1
נמצאו 5 רשומות
 
06/10/2016
בהוראת ועדת המשמעת התבקשנו להביא לידיעת הסטודנטים את ההודעה שלהלן:
רוכשי עבודות נתפסים!
תלמיד האוניברסיטה שהעלה תרגילים לאתר upwork ושילם עבור פתירתם, הורחק לאחרונה מן האוניברסיטה לעשר שנים, והישגיו הלימודיים בוטלו. שמרו על היושר, המוסר והתחרות ההוגנת בין תלמידים: פתרו עבודות ותרגילים בעצמכם!
 
 
 
 
 1
המזכירות האקדמיתOffice of the Academic Secretary האוניברסיטה העברית בירושליםThe Hebrew University of Jerusalem