לוח השנה האקדמית
 

לוח אקדמי שנת תשע"ז 2016/17


 

1. פתיחת שנת הלימודים  יום ראשון, כ"ח תשרי      30/10/2016
 
2.  חנוכה                      יום ראשון, כ"ה כסלו                  25/12/2016     לא יתקיימו לימודים
 
3. חג המולד                   יום ראשון, כ"ה כסלו                 25/12/2016    לא יתקיימו לימודים
 
4. סיום סמסטר א'           יום ראשון, ב' שבט                 29/1/2017
 
5. פתיחת סמסטר ב'        יום שני, א' אדר                     27/2/2017
 
6. פורים ושושן פורים         ימים ראשון ושני, י"ד-ט"ו אדר      12-13/3/2017  לא יתקיימו לימודים
 
7. חופשת פסח                יום רביעי, ב' ניסן עד יום שלישי, כ"ב ניסן     29/3-18/4/2017
 
8. ערב יום הזיכרון            יום ראשון, ד' אייר                   30/4/2017 (הלימודים יסתיימו בשעה 16:00)
 
9. יום הזיכרון ויום העצמאות    ימים שני ושלישי, ה'-ו' אייר     01-02/5/2017 לא יתקיימו לימודים
 
10. יום הסטודנט                 יום רביעי, כ"ח אייר               24/5/2017    לא יתקיימו לימודים
 
11. חג השבועות                  ימים שלישי- חמישי, ה'-ז' סיוון  30/5-01/6/2017  לא יתקיימו לימודים
 
12. סיום סמסטר ב'             יום רביעי, ד' תמוז                28/6/2017
 
13. עיד אל אדחא                יום שישי, י' אלול                     01/9/2017
 
 
 

פתיחת שנת הלימודים תשע"ח יום ראשון, ב' חשוון 22.10.2017

המזכירות האקדמיתOffice of the Academic Secretary האוניברסיטה העברית בירושליםThe Hebrew University of Jerusalem