לוח השנה האקדמית
 

לוח אקדמי- שנת תשע"ו


סדרי הלימודים והבחינות בימי חג וצום  

  

פתיחת שנת הלימודים תשע"ז יום ראשון, כ"ח תשרי 30.10.2016

המזכירות האקדמיתOffice of the Academic Secretary האוניברסיטה העברית בירושליםThe Hebrew University of Jerusalem