לוח השנה האקדמית
 

לוח אקדמי- שנת תשע"ה


1. פתיחת שנת הלימודים  יום ראשון, ב' חשוון 26/10/2014  
 
2. חופשת חנוכה יום ראשון,כ"ט כסלו 21/12/2014
 
3. חג המולד יום חמישי 25/12/2014
 
4. סיום סמסטר א' יום שישי, י' שבט 30/1/2015
 
5. פתיחת סמסטר ב' יום ראשון, י' אדר 01/3/2015
 
6. פורים ושושן פורים ימים ימים חמישי ושישי, י"ד-ט"ו אדר, 5-6.3.2015
 
7. חופשת פסח יום ראשון, ב' ניסן עד יום שישי, כ"א ניסן 22/3-10/4/2015 
 
8. ערב יום הזיכרון  יום שלישי ב' באייר 21/4/2015 הלימודים יסתיימו בשעה 16:00.
 
9. יום הזיכרון ויום העצמאות ימים רביעי וחמישי, ג'-ד' אייר 22-23/4/2015

10. יום הסטודנט יום שני, כ"ט אייר 18/5/2015
 
11. חופשת שבועות יום ראשון ו' סיון 24/5/2015
 
12. סיום סמסטר ב' יום שישי, ט' תמוז 26/6/2015
 

הערה חשובה: בכל הקורסים המתקיימים בסמסטר ב' בימי חמישי, יקיימו המורים, במקרים בהם הדבר יידרש, מפגש אחד נוסף, במועד שיתואם עם תלמידי הקורס.
 
 
 
פתיחת שנת הלימודים תשע"ו יום ראשון, ה' חשוון 18/10/2015
המזכירות האקדמיתOffice of the Academic Secretary האוניברסיטה העברית בירושליםThe Hebrew University of Jerusalem