לוח השנה האקדמית
 

לוח אקדמי- שנת תשע"ז 2016/17


 
 
1. פתיחת שנת הלימודים יום שני ו' בחשוון  7.11.16 
 
2. חנוכה יום ראשון, כ"ה כסלו 25/12/2016         לא יתקיימו לימודים
 
3. חג המולד  יום ראשון, כ"ה כסלו 25/12/2016    לא יתקיימו לימודים
 
4. סיום סמסטר א' יום ראשון, ב' שבט 29/1/2017
 
5. פתיחת סמסטר ב' יום שני, א' אדר 27/2/2017
 
6. פורים ושושן פורים  ימים ראשון ושני, י"ד-ט"ו אדר 12-13/3/2017 לא יתקיימו לימודים
 
7. חופשת פסח יום רביעי, ב' ניסן עד יום שלישי, כ"ב ניסן 29/3-18/4/2017
 
8. ערב יום הזיכרון יום ראשון, ד' אייר 30/4/2017  (הלימודים יסתיימו בשעה 16:00)
 
9. יום הזיכרון ויום העצמאות ימים שני ושלישי, ה'-ו' אייר 01-02/5/2017  לא יתקיימו לימודים
 
10. יום הסטודנט   יום רביעי, כ"ח אייר 24/5/2017 לא יתקיימו לימודים
 
11.חג השבועות  ימים שלישי- חמישי, ה'-ז' סיוון 30/5-01/6/2017  לא יתקיימו לימודים
 
12. סיום סמסטר ב' יום רביעי, ד' תמוז 28/6/2017
 
13. עיד אל אדחא   יום שישי, י' אלול 01/9/2017
 
 
 
 

פתיחת שנת הלימודים תשע"ח יום ראשון, ב' חשוון 22.10.2017

המזכירות האקדמיתOffice of the Academic Secretary האוניברסיטה העברית בירושליםThe Hebrew University of Jerusalem