לוח השנה האקדמית
 

לוח אקדמי- שנת תשע"ד


 

1. פתיחת שנת הלימודים יום ראשון, ט' חשוון 13/10/2013
 
2. חופשת חנוכה יום ראשון,כ"ח כסלו 1/12/2013
 
3. סיום סמסטר א' יום שישי, ט"ז שבט 17/1/2014
 
4. פתיחת סמסטר ב' יום ראשון, ט"ז אדר א' 16/2/2014
 
5. פורים ושושן פורים ימים ראשון ושני, י"ד-ט"ו אדר ב' 16-17/3/2014
 
6. חופשת פסח יום חמישי, ג' ניסן עד יום ראשון, כ"ז ניסן3-27.4.2014
 
7. יום הזיכרון ויום העצמאות ימים ראשון, שני ושלישי,ד'– ו' אייר 4-6/5/2014

8. יום הסטודנט יום רביעי, כ"ח אייר 28/5/2014
 
9. חופשת שבועות ימים שלישי, רביעי וחמישי, ה' –ז' סיון 3-5/6/2014
 
10. סיום סמסטר ב' יום שישי, כ"ב סיון 20/6/2014*
 

* הארכה בשבוע מעבר ללוח שפורסם בעבר.
 
 
 
 
פתיחת שנת הלימודים תשע"ה יום ראשון, ב' חשוון 26/10/2014


המזכירות האקדמיתOffice of the Academic Secretary האוניברסיטה העברית בירושליםThe Hebrew University of Jerusalem