סגל אקדמי

תקנונים הנוגעים לסגל אקדמי

מינויים והעלאות

המסלולים האקדמיים באוניברסיטה העברית

לתקנון המינויים וההעלאות

חברי הסגל האקדמי באוניברסיטה העברית מתמנים בכמה מסלולים. לכל מסלול תקנון נפרד ובו מפורטים בין היתר הכשירות הנדרשת למינוי באותו מסלול, הליך המינוי או ההעלאה, היקף המשרה במסלול, פרטים על תקופת הניסיון, האפשרות לקבלת קביעות והוועדות האקדמיות המטפלות בקידומים.

 המסלולים העיקריים הם:

 המסלול האקדמי הרגיל – במסלול זה המהווה עמוד השדרה של המחקר וההוראה באוניברסיטה, מתמנים בעלי תואר דוקטור (Ph.D. או תואר מקביל לו) בארבע דרגות מינוי:מרצה, מרצה בכיר, פרופסור חבר ופרופסור מן המניין. המינוי הוא במשרה מלאה וקביעות מוענקת בדרגת מרצה בכיר לפחות. האוניברסיטה ממַנה במסלול זה את מי שהוכיחו עצמם כבר במחקר מדעי ושעבודתם המדעית מצביעה על  קיום פוטנציאל ברור להפוך לחוקרים ולמורים מובילים בתחומם האקדמי. מן המועמדים נדרשת עצמאות, יצירתיות ופוריות מחקרית וכן הכרה מצידם של חוקרים בארץ ובעולם. מן העולים לדרגה הבכירה, פרופסור מן המניין, מצפה האוניברסיטה שבנוסף לכל האמור לעיל, יהיו גם כאלה שהטביעו את חותמם בתחום שבו הם עוסקים ורכשו בו מעמד בינלאומי. במסלול האקדמי הרגיל מתמנים גם רופאים ורופאי שיניים, עובדי בית-החולים "הדסה" ובתי חולים מסונפים אחרים וכן רופאים וטרינריים בביה"ס לרפואה וטרינרית. אלו צריכים לעמוד בקריטריונים למינוי במסלול זה ולהשתתף בהוראה של הסטודנטים.

 במסלול המקביל מתמנים מורי שפות, מורי מכינות ומורים בסדנאות ובמקצועות עזר. המורים במסלול המקביל ממלאים תפקידים נוספים כמו הדרכה טיוטוריאלית של תלמידים במסגרות המקנות הכשרה מעשית, ריכוז פרויקטים יישומיים או לימודיים ועוד. במסלול זה קיימות שלוש דרגות: מורה משנה, מורה ומורה בכיר. המינויים הם במשרות מלאות  או חלקיות.ניתן לקבל קביעות במשרה מלאה בדרגות מורה ומורה בכיר. ככלל נדרש תואר מוסמך למינוי במסלול זה.

המסלולים קליניים: בפקולטה לרפואה, בפקולטה לרפואת שיניים, בבית הספר לווטרינריה. מתמנים בהם בעלי תואר דוקטור באותו מקצוע. היקף המינוי שונה בין המסלולים. במסלול הקליני לא ניתנת קביעות, למעט לבעל משרה מלאה בדרגת פרופסור חבר קליני ברפואה וטרינרית. הדרגות במסלול זה: מרצה קליני, מרצה בכיר קליני ופרופסור חבר קליני. מסלול קליני נוסף קיים במחלקה לפסיכולוגיה, אולם אין מתמנים בו פסיכולוגים קליניים חדשים, אלא במסלול הנלווה. בפקולטה למשפטים מתמנים במסלול זה מרצים ומרצות שמכהנים כמנחים של קליניקה במרכז לחינוך משפטי קליני בפקולטה למשפטים, שעיקר עיסוקם בפעילות אקדמית במרכז הקליני.

במסלול חוקרים מתמנים ככלל חוקרים שמשרתם ממומנת מתקציבי מחקר או מתקציבים חיצוניים וכן חוקרים או מורים ב"תכנית קליטה במדע" (קמ"ע). במסלול זה לא מוענקת  קביעות ואין לבצע בו מינוי במימון התקציב הרגיל של האוניברסיטה.

במסלול חוקרים ארבע דרגות: (מן הנמוכה לגבוהה):

  1.  חוקר נלווה – Research Associate
  2.  חוקר נלווה בכיר – Senior Research Associate
  3.  חוקר-עמית – Research Fellow
  4.  חוקר-עמית בכיר – Senior Research Fellow

במסלול זה לא מוענקות דרגות פרופסורה, אף אם דרגת השכר מקבילה לדרגת פרופסור  חבר או פרופסור מן המניין.

 במסלול הנלווה יתמנו מומחים בעלי שם בתחום מקצועי הנלמד באוניברסיטה. עליהם להיות בעלי מעמד מקצועי בכיר, כושר מנהיגות מקצועית מוכח ושנות ניסיון רבות במקצוע. לא מוענקת קביעות במסלול זה. רמת ההכשרה המקצועית הנדרשת היא הגבוהה ביותר המקובלת באותו תחום ולא נדרש תואר דוקטור.

 מסלול עמיתים  מיועד למורים שאינם נמנים על סגל האוניברסיטה, אך המלמדים בה ללא שכר. למורים אלו יהיה בהכרח קשר רב-שנתי של מחויבות להוראה, הם ישתתפו בחיי המוסד והיקף תרומתם להוראה יהיה שקול לפחות לקורס שנתי אחד. הדרגות במסלול זה: מרצה עמית, מרצה בכיר עמית, פרופסור חבר עמית ופרופסור  מן המניין עמית. ניתן למַנות מורים-עמיתים גם במסלול הקליני ביחידות שבהן קיים מסלול זה. המסלול מיועד למורים שעברו הליך אקדמי מלא לפי אמות מידה דומות ככל האפשר לנדרשות בדרגות המקבילות במסלול הרגיל.

 כמורים מן החוץ מתמנים מומחים מקצועיים שהאוניברסיטה מבקשת להעסיק כדי ללמד את תחום התמחותם. המינוי הוא במשרה חלקית, בדרך כלל בהיקף שאינו עולה על ארבע יחידות לימוד והוא ניתן לחידוש. במסלול זה ארבע דרגות הנקבעות על בסיס השכלתו של המורה ומעמדו המקצועי מחוץ לאוניברסיטה. כמורים מן החוץ יתמנו גם בעלי מינוי במשרה מלאה במוסד אחר להשכלה גבוהה בארץ המלמדים באוניברסיטה העברית וכן עובדי האוניברסיטה העברית המועסקים  ב"עבודה נוספת בתוך האוניברסיטה" מחוץ ליחידתם, בהתאם לכללים.

 מורים אורחים הם מורים או חוקרים, על פי רוב מחו"ל, המוזמנים ללמד באוניברסיטה לתקופה מוגבלת, בין אם בשכר ובין שלא בשכר. למורים המגיעים ממוסד אקדמי מוכר ובעל רמה אקדמית גבוהה יינתן מעמד בהתאם לדרגתם במוסד האם. ניתן להזמין חוקרים אחרים במעמד של מדען או חוקר אורח.

 אסיסטנטים ומדריכים הם תלמידי המחקר של האוניברסיטה אשר מועסקים במהלך לימודיהם לתואר דוקטור, בתפקידי הוראה, עזרה בהוראה ובמחקר.

 מסלול הוראה (מורי מיומנויות) מיועד להעסקת מורים במכינה הקדם אקדמית ובבית הספר לתלמידים מחו"ל וכן בסדנאות, מקצועות עזר בשטחי מיומנות מקצועית, בהדרכה טיוטוריאלית ואישית ועוד. ההעסקה היא במשרה מלאה או חלקית ולא מוענקת קביעות במסלול זה.

מינויַים של תלמידי המוסמך של האוניברסיטה המועסקים במהלך לימודיהם לתואר זה יהיה במסלול עוזרי הוראה ומחקר

 

לתקנון המינויים וההעלאות

ועדות המינויים וההעלאות

תקנון המינויים וההעלאות

חובת קיום שימוע

חובת קיום שימוע - סגל אקדמי

 

חובת קיום שימוע במסלול האקדמי הרגיל במקרים של הפסקת עבודה, מעוגנת בפרק כ"ה בתקנון מינויים והעלאות של מסלול זה.

 מעוגנת בתקנונים האקדמיים השונים גם חובת קיום שימוע במקרה של הפסקת עבודה היזומה ע"י היחידה, במסלולים האקדמיים הבאים:

מסלול מקביל

מסלול עובדי הוראה

מסלול נלווה

מסלול קליני (גם למי שאינם עובדי האוניברסיטה )

מסלול חוקרים

מורים מן החוץ ועמיתי הוראה

 

יש לקיים הליך שימוע גם אם הסיבה להפסקת העבודה אינה נובעת מסיבות אקדמיות אלא מסיבות אחרות, כמו במקרה של חוסר תקציב.

 מטרת השימוע הוא ליידע את המורה לגבי הכוונה להפסיק את עבודתו, למסור לו את הסיבות לכך ולאפשר לו להגיב ולהציג את נקודת ראותו.

 השימוע צריך להתקיים עפ"י הכללים הבאים:

א.  יש להודיע למורה בכתב ומראש על השימוע תוך פירוט הסיבות לו.

ב.  הנוכחים בשימוע הם המוסמכים לקבל החלטה על הפסקת עבודתו של המורה (הדיקן, ראש היחידה, יו"ר הוועדה הנוגעת), המורה עצמו וכן מלווה מטעמו, אם הוא מעונין בכך. אם המלווה הוא עורך דין יש להודיע ללשכה המשפטית על מנת שעו"ד מטעם האוניברסיטה ישתתף בשימוע.

 ג. יש להבהיר למורה את הסיבות לסיום ההעסקה ולמסור לו מסמכים רלוונטיים.

 ד. יש לתת למורה להציג את טיעוניו בכתב, אם הוא מבקש זאת.

 ה. יש לדאוג לרישום פרוטוקול, וכן לאפשר למורה אם הוא חפץ בכך, להוסיף נימוקים בכתב תוך שבוע ימים.

  ו. השימוע צריך להתקיים באווירה נינוחה ורגועה.

  ז. לאחר סיום ישיבת השימוע, צריך להתקיים דיון ענייני של בעל הסמכות (בעל תפקיד או ועדה), בהתאם לתקנון, תוך שקילת הנסיבות מחדש.

  ח. השימוע אינו הליך פורמלי בלבד שמקויים כדי לצאת ידי חובה, אלא הליך אמיתי שיש לקיים בתום לב ובנפש חפצה. החלטה תתקבל לאחר שנשקלו טענותיו של העובד.

  ט. במקרים מסוימים ניתן לקיים שימוע בכתב בהסכמת המורה. במקרה כזה יש להיוועץ בלשכה המשפטית.

  י. בכל שאלה יש לפנות למשנה המינהלי לרקטור והמזכיר האקדמי או ללשכה המשפטית.

 

ייצוג מגדרי הולם

שבתונים ונסיעות

שבתונים, פטור מהוראה וחופשה ללא תשלום

 

בטיפולה של סגנית המזכיר האקדמי, הגב' אירית בוחבוט. טל.:02-5881036. דוא"ל: iritb@savion.huji.ac.il 

 

יציאה לשבתון (השתלמות) מיועדת לצורכי עבודתם האקדמית של חברי הסגל, הנחוצה לשמירה על רמה מקצועית גבוהה. יציאה לשבתון חייבת באישור ראש היחידה, הדיקן וועדת ההשתלמויות האוניברסיטאית.

 תקנון ההשתלמויות מפרט את תנאי הזכאות ליציאה להשתלמות, אופן הגשת הבקשה והדיון בה,משך תקופת השבתון, עיסוקים האסורים בתקופה זו, כללי צבירת מענקי שבתון, האפשרות לקבל מקדמה של מענקי שבתון, כללי ניצול מענקי שבתון בקיץ, האפשרות לצאת לחופשה ללא תשלום במקרה שההיעדרות אינה למטרה אקדמית, האפשרות לנצל שבתון בארץ ושהייה בסטאטוס של"פטור מהוראה".

 לתקנון שלושה נספחים:

          א.         כללי "פטור מהוראה" לחברי סגל במסלול האקדמי הרגיל.

          ב.         תקנון לעניין חופשה ללא תשלום של מורים והשאלה של מורים לתפקיד ציבורי מחוץלאוניברסיטה.

          ג.          נוהל העסקת מורים במסלול האקדמי הרגיל בחצי משרה.

 

קישורים:

תקנון השתלמויות והיעדרויות +טופס יציאה לשבתון

 מידע על יתרת חודשי השבתון של המורה, הערך הדולרי של חודש שבתון (ברוטו ונטו)ומספר כרטיסי הטיסה שצבר נמצא באתר האוניברסיטה במידע האישי של הסגל האקדמי.

נסיעות קצרות בזמן הלימודים

מורים לא ייעדרו בזמן הלימודים אלא אם יש לכך צידוק אקדמי כבד משקל, שכן כל היעדרות בזמן הלימודים עלולה לפגוע במהלך הסדיר של ההוראה, המחקר והפעילויות האחרות של האוניברסיטה. ככלל, ירכזו המורים את נסיעותיהם בחודשים בהם לא מתקיימים לימודים באוניברסיטה.

יחד עם זאת מכירה האוניברסיטה שיש לעתים לאפשר בזמן הלימודים נסיעות לכינוסים, אירועים מדעיים חשובים, פעולות מחקר וקידום העבודה המדעית שאין אפשרות לדחותם.

ככלל לא תאושרנה היעדרויות בזמן הלימודים, שמטרתן מתן הרצאות במוסד אחר או מטרה שאינה קשורה ישירות עם עבודתם של המורים באוניברסיטה.

בכל מקרה של היעדרות מן הלימודים חייבים המורים לדאוג לסידורים למניעת פגיעה בהוראה.

מורים המבקשים להיעדר מן הלימודים ימלאו טופס בקשה. למען הסר ספק: יש להגיש את הבקשה להיעדרות אף אם אין בכוונת המורה לנצל באותה התקופה כספים מקרן קשרי מדעי בינלאומיים.

 קישורים

  לתקנון השתלמויות והיעדרויות (סעיף 4)

 לתקנון קרן קשרי מדע בינלאומיים+ לטופס אישור נסיעה לחו"ל

 

תנאי עבודה

אתיקה ומשמעת

בטיפולה של סגנית המזכיר האקדמי, הגב' אירית בוחבוט  טל. 02-5881036 דוא"ל:  iritb@savion.huji.ac.il

 

ועדת המשמעת של הסגל האקדמי באה להבטיח את תקינות הפעילות המחקרית וההוראתית של חבר הסגל האקדמי, את ההגינות בפרסום עבודות מחקריות, את ההתנהלות האתית והכספית הנאותה במסגרת תפקידיו האקדמיים והמינהליים של חבר הסגל האקדמי. הוועדה מבקשת להבטיח כי חבר סגל ינהג בכל הפעילויות הללו הנוגעות לתפקידיו באוניברסיטה בדרך ההולמת עובד אקדמי. תקנון המשמעת של חברי הסגל האקדמי מגדיר את המעשים והמחדלים שייחשבו כעבירות משמעת, קובע את העונשים הצפויים למי שיבצע עבירות כאלה ומסדיר את הליכי השיפוט המשמעתי.

ועדת המשמעת של הסגל מורכבת משתי ערכאות: ערכאה ראשונה, שבה יתכן הרכב של דן יחיד, או הרכב של שלושה חברים מתוך רשימה של 12 אנשי סגל וששה נציגי ציבור באישור הוועד הפועל של האוניברסיטה. בהרכב כזה ישבו שני אנשי סגל ונציג ציבור אחד. כן קיימת ערכאת ערעור.

קישור לתקנון משמעת סגל אקדמי

אתיקה במחקרים מדעיים שמעורבים בהם בנ"א

הוראת הנהלה: איסור על קבלת מתנות

הוראת הנהלה: ניצול המצאות ופטנטים באוניברסיטה

הוראת הנהלה: קשרים בין חברי סגל אקדמי לגורם עסקי

יושרה ואתיקה במדע

יחסים אינטימיים בין מורה לתלמיד/ה בהסכמה

מניעת הטרדה מינית

שימוש בשם האוניברסיטה

תקנון התנהגות ראויה במחקר

תקנון ניגוד עניינים

סגל זוטר

קליטת סגל ואורחים

קליטת סגל חדש

 

סגל אקדמי חדש הנקלט במסלול האקדמי הרגיל: 

 

מידע על זכאות לסיוע כספי שמעניקה האוניברסיטה העברית לחברי הסגל החדשים עם הגיעם לאוניברסיטה ובמהלך השנים הראשונות, וכן מידע כללי והכוונה לגבי זכויות וחובות של חבר סגל במסלול האקדמי הרגיל, ניתן לקבל אצל גב' אירית בוחבוט, סגנית המזכיר האקדמי, טלפון 5881036,iritb@savion.huji.ac.il , בנין המנהלה, חדר 410.

 

קישור לנוהל לפעולתם של מורים-מלווים לחברי סגל חדשים

ותק ממוסד אחר

מדענים וחוקרים אורחים

בטיפולה של הגב' לימור לוי. טל.: 02-5882924. דוא"ל: limorl@savion.huji.ac.il

 

מדור אורחים של המזכירות האקדמית מטפל בכל הקשור להבאתם ושהותם של אורחי האוניברסיטה העברית.

באוכלוסיה זו כלולים: פרופסורים, חוקרים ומדענים אורחים ופוסט דוקטורנטים. הטיפול בהם כולל התכתבות מוקדמת ומסירת מידע, סיוע בטיפול באשרות שהייה ואשרות עבודה וכן טיפול שוטף וסיוע בעת ביקורם.

לרשות האוניברסיטה עומדות מספר קרנות כמו ליידי דיוויס, פורשהיימר ושיינבורן אשר במימונן, המלא או החלקי, יכולים מורי האוניברסיטה להזמין פרופסורים אורחים מחו"ל למשך סמסטר.

המועמדים נדרשים למלא טפסים אותם ניתן לקבל במזכירות ליידי דיוויס (טלפון: 02-6584723) וכן באמצעות אתר הקרן http://ldft.huji.ac.il/ l. פנייה באמצעות טפסים אלה הופכת את הפונה למועמד לכל משרות האורחים העומדים לרשות הוועדה האוניברסיטאית להזמנת פרופסורים אורחים.

הפניות חייבות להיות מלוות במכתבי תמיכה של המורים המארחים מן האוניברסיטה העברית.

מועד הגשת הטפסים לשנת הלימודים המתחילה באוקטובר הוא בחודש דצמבר של השנה הקודמת.

 

קרן פולברייט

 

ניתן לממן הבאתם של פרופסורים-אורחים מארה"ב גם באמצעות קרן פולברייט בתנאים משופרים מאלו שמציעה האוניברסיטה באמצעות קרנותיה. הזמנת אורח במימון קרן פולברייט חייבת בהשתתפות כספית של היחידה המזמינה בגובה 500 $ לחודש.

קרן פולברייט מציעה תכניות נוספות אשר במסגרתן ניתן לארח לביקורים קצרים, פרופסורים אמריקניים השוהים במלגת פולברייט בשנה נתונה באירופה או באסיה.

 

פרטים בקרן פולברייט: טלפון: 5172393– 03, דוא"ל:   info@fulbright.org.il

או באינטרנט:http://www.fulbright.org.il l/

למידע על חברת הביטוח הראל ידידים: http://www.yedidim-health.co.il

 

החוזר השנתי למורים בעניין מלגות פוסט דוקטורליות

 

לתקנון מורים אורחים-  פרק י"ב בתוך תקנון מינויים והעלאות- לחץ כאן.

טפסים:

לחץ כאן להדפסת טופס בקשה למתן אשרת כניסה לישראל

לחץ כאן להדפסת טופס בקשה להארכת רישיון ישיבה

לחץ כאן להדפסת טופס בקשה לקבלת סיוע להעסקת מדען

לחץ כאן להדפסת טופס בקשה להעסקת עובד זר

מדענים עולים ותושבים חוזרים

בטפולה של הגב' יוכי משה. טל.: 02-5882916. דוא"ל:yochim@savion.huji.ac.il  

  מדענים עולים ותושבים חוזרים

 מדענים עולים נקלטים ומועסקים באוניברסיטה העברית בשלוש תכניות עיקריות (שכולן ממומנות חלקית על ידי המרכז לקליטה במדע שבמשרד הקליטה): תכנית זמנית למשך שלוש שנים הידועה כתכנית "שפירא", תכנית זמנית למשך שנתיים הידועה כ"תכנית גלעדי" ותכנית קמ"ע, שמטרתה להעסיק את המדענים העולים עד ליציאתם לפנסיה (ראו תכנית קמ"ע).

 קישור למשרד הקליטה- המידע המופיע בו מתייחס גם לעולים וגם לתושבים חוזרים.

 

 תכנית קמ"ע

 עפ"י החלטת הממשלה מס' 2241 מיום 27 ביוני 1997 "תתוקצב ותופעל במשרד לקליטת העלייה תכנית לקליטת מדענים עולים (קמ"ע)".

התכנית נועדה להבטיח העסקה לטווח ארוך של מדענים עולים מסיימי "תכנית גלעדי" ואחרים, במסגרת קבוצות מחקר קיימות באוניברסיטאות ובמוסדות המחקר הציבוריים (מכללות, מכוני מחקר ובתי חולים).

עקרונות התכנית:

 

1. המדענים שייבחרו לתכנית יועסקו במסלול חוקרים הנהוג באוניברסיטה העברית בדרגות חוקר נלווה, חוקר נלווה בכיר וחוקר עמית (המקבילות לדרגות מרצה, מרצה-בכיר ופרופסור-חבר שבמסלול האקדמי הרגיל).

2. הליכי המינויים וההעלאות יעשו כמפורט בתקנון שאושר ע"י הוועדה המתמדת.

3. תנאי ההעסקה ושכרם של המדענים יהיו כמקובל במסלול חוקרים. הביטוח הפנסיוני יהיה במבטחים (או קרן צוברת אחרת). לאוניברסיטה לא תהיה כל מחויבות פנסיונית כלפי המועסקים בתכנית קמ"ע.

4. תכנית קמ"ע תמומן ע"י משרד הקליטה, ות"ת והמדען הקולט באוניברסיטה. סכום ההשתתפות של המדען הקולט ייקבע ע"י ות"ת ויתעדכן מפעם לפעם (כ- 18,300 ש"ח במחירי 2009). הערה: מימון זה (השתתפות הממשלה וות"ת) יימשך גם במקרה שמדען יתמנה במסלול האקדמי הרגיל, כל עוד תימשך תכנית קמ"ע.

5. המינוי הראשון של כל מדען יהיה לשלוש שנים והוא יתחדש מידי שלוש שנים.

6. במקרים מיוחדים ניתן יהיה להפסיק העסקתו של מדען בתכנית קמ"ע, כדלקמן:

א. הפסקת מימון-אם יופסק מימון המשרד לקליטת העלייה.
ב. מטעמי גיל- התכנית מחייבת פרישה בתום השנה האקדמית בה הגיע המדען לגיל הפרישה הנהוג במוסד (באוניברסיטה העברית גיל הפרישה מתכנית קמ"ע הוא 68). הפסקה זו תהיה אוטומטית.
ג. מטעמי צמצום הפעילות המחקרית ביחידה או בקבוצת המחקר הקולטת - אם קבוצת המחקר אליה שייך המדען תפסיק את פעילותה, או אם החוקר הקולט פורש לפנסיה, ייעשה מאמץ להעביר את המדען לקבוצת מחקר אחרת (באותו המוסד או במוסד מחקרי אחר). אם מאמץ זה לא ישא פרי, אפשר יהיה להפסיק את מינויו. הודעה על הפסקת העבודה צריכה להינתן בהודעה מראש כמקובל לגבי מסלול חוקרים.
ד. מטעמי תפקוד לקוי של המדען - במקרה זה יש לקיים הליך אקדמי, ולמסור למדען הודעה מראש כמקובל (האמור כאן אינו חל על עבירה משמעתית - זו תטופל עפ"י תקנון משמעת סגל אקדמי).

7. מדען שעבר פרוצדורה אקדמית ונבחר לתכנית קמ"ע יהיה רשאי לעבור מקבוצת מחקר אחת לאחרת באותו המוסד או במוסד מחקרי אחר ולהעביר עימו את מימון המשרד לקליטת העלייה וות"ת, ובתנאי שקיימת הסכמה לכך מצד המוסדות המעסיקים. במקרים בהם לא תהיה הסכמה יועלה הנושא לברור בוועדה מיוחדת שתמונה ע"י משרד הקליטה.

8. תנאי מוקדם למועמדות לתכנית קמ"ע הוא מימוש סיוע של שנתיים ב"תכנית גלעדי". אם המוסד מעוניין להגיש מועמד/ת לתכנית קמ"ע, יש לפתוח בפרוצדורה האקדמית במהלכה של השנה השנייה.
כל שינוי מעקרונות התכנית כמפורט לעיל יעשה אך ורק באישור המשרד לקליטת עלייה.

- קישור לתקנון תכנית קמ"ע- פרק י"ג.

- לחץ כאן להדפסת טופס בקשה לקבלת סיוע להעסקת מדען.

 

מימון משרות סגל חדש ממקורות חיצוניים

בטיפולה של סגנית המזכיר האקדמי, הגב' אירית בוחבוט  טל. 02-5881036 דוא"ל:  iritb@savion.huji.ac.il

 

מלגות אלון

הוועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה הקימה קרן על שמו של יגאל אלון. הקרן, שהיא תחרותית, מיועדת לסייע לאוניברסיטאות בקליטת מדענים צעירים מצטיינים בישראל בדרגה התחלית של מרצה, מרצה בכיר או פרופסור חבר. המלגות הן לשלוש שנים והן מכסות את שכרו של הזוכה במלגה וכן מאפשרות לו סכום כסף לרכישת ציוד בסיסי ולהוצאות מחקר בסיסיות. המועמדים, המיועדים להיקלט על תקן במסלול האקדמי הרגיל או שכבר נקלטו לאחרונה, מוגשים באמצעות דיקני הפקולטות ובתי הספר. הטפסים והתקנון המתקבלים מהנהלת הקרן נשלחים באמצעות המזכירות האקדמית מדי שנה לדיקנים. מועד הגשת החומר למזכירות האקדמית – בסביבות אמצע חודש דצמבר של כל שנה.

 

 

מלגות מעו"ף

מלגות מעו"ף מיועדות למדענים ערבים צעירים מצטיינים שהאוניברסיטאות מעוניינות לקלוט בסגל הקבוע לאחר תום המלגה. המלגות הן לשלוש שנים והן מכסות את שכרו של הזוכה במלגה וכן מאפשרות לו סכום כסף לרכישת ציוד בסיסי ולהוצאות מחקר בסיסיות. המועמדים, המיועדים להיקלט בתקן רגיל במסלול האקדמי הרגיל או שכבר נקלטו, מוגשים באמצעות דיקני הפקולטות ובתי הספר. הטפסים והתקנון נשלחים מן המזכירות האקדמית מדי שנה לדיקנים בפקולטות ובבתי הספר.

עולים ותושבים חוזרים

בטיפולה של הגב' לימור לוי. טל.: 02-5882924. דוא"ל: limorl@savion.huji.ac.il

 

מדור אורחים של המזכירות האקדמית מטפל בכל הקשור להבאתם ושהותם של אורחי האוניברסיטה העברית.

באוכלוסיה זו כלולים: פרופסורים, חוקרים ומדענים אורחים ופוסט דוקטורנטים. הטיפול בהם כולל התכתבות מוקדמת ומסירת מידע, סיוע בטיפול באשרות שהייה ואשרות עבודה וכן טיפול שוטף וסיוע בעת ביקורם.

לרשות האוניברסיטה עומדות מספר קרנות כמו ליידי דיוויס, פורשהיימר ושיינבורן אשר במימונן, המלא או החלקי, יכולים מורי האוניברסיטה להזמין פרופסורים אורחים מחו"ל למשך סמסטר.

המועמדים נדרשים למלא טפסים אותם ניתן לקבל במזכירות ליידי דיוויס (טלפון: 02-6584723) וכן באמצעות אתר הקרן http://ldft.huji.ac.il/ l. פנייה באמצעות טפסים אלה הופכת את הפונה למועמד לכל משרות האורחים העומדים לרשות הוועדה האוניברסיטאית להזמנת פרופסורים אורחים.

הפניות חייבות להיות מלוות במכתבי תמיכה של המורים המארחים מן האוניברסיטה העברית.

מועד הגשת הטפסים לשנת הלימודים המתחילה באוקטובר הוא בחודש דצמבר של השנה הקודמת.

 

קרן פולברייט

 

ניתן לממן הבאתם של פרופסורים-אורחים מארה"ב גם באמצעות קרן פולברייט בתנאים משופרים מאלו שמציעה האוניברסיטה באמצעות קרנותיה. הזמנת אורח במימון קרן פולברייט חייבת בהשתתפות כספית של היחידה המזמינה בגובה 500 $ לחודש.

קרן פולברייט מציעה תכניות נוספות אשר במסגרתן ניתן לארח לביקורים קצרים, פרופסורים אמריקניים השוהים במלגת פולברייט בשנה נתונה באירופה או באסיה.

 

פרטים בקרן פולברייט: טלפון: 5172393– 03, דוא"ל:   info@fulbright.org.il

או באינטרנט:http://www.fulbright.org.il l/

למידע על חברת הביטוח הראל ידידים: http://www.yedidim-health.co.il

 

החוזר השנתי למורים בעניין מלגות פוסט דוקטורליות

 

לתקנון מורים אורחים- פרק י"ב בתוך תקנון מינויים והעלאות- לחץ כאן.

טפסים:

 

לחץ כאן להדפסת טופס בקשה למתן אשרת כניסה לישראל

לחץ כאן להדפסת טופס בקשה להארכת רישיון ישיבה

לחץ כאן להדפסת טופס בקשה לקבלת סיוע להעסקת מדען

לחץ כאן להדפסת טופס בקשה להעסקת עובד זר

קתדרות ודוכנים

הודעות לסגל האקדמי