סגל אקדמי

תקנונים הנוגעים לסגל אקדמי

מינויים והעלאות

המסלולים האקדמיים באוניברסיטה העברית

לתקנון המינויים וההעלאות

חברי הסגל האקדמי באוניברסיטה העברית מתמנים בכמה מסלולים. לכל מסלול תקנון נפרד ובו מפורטים בין היתר הכשירות הנדרשת למינוי באותו מסלול, הליך המינוי או ההעלאה, היקף המשרה במסלול, פרטים על תקופת הניסיון, האפשרות לקבלת קביעות והוועדות האקדמיות המטפלות בקידומים.

 המסלולים העיקריים הם:

 המסלול האקדמי הרגיל – במסלול זה המהווה עמוד השדרה של המחקר וההוראה באוניברסיטה, מתמנים בעלי תואר דוקטור (Ph.D. או תואר מקביל לו) בארבע דרגות מינוי:מרצה, מרצה בכיר, פרופסור חבר ופרופסור מן המניין. המינוי הוא במשרה מלאה וקביעות מוענקת בדרגת מרצה בכיר לפחות. האוניברסיטה ממַנה במסלול זה את מי שהוכיחו עצמם כבר במחקר מדעי ושעבודתם המדעית מצביעה על  קיום פוטנציאל ברור להפוך לחוקרים ולמורים מובילים בתחומם האקדמי. מן המועמדים נדרשת עצמאות, יצירתיות ופוריות מחקרית וכן הכרה מצידם של חוקרים בארץ ובעולם. מן העולים לדרגה הבכירה, פרופסור מן המניין, מצפה האוניברסיטה שבנוסף לכל האמור לעיל, יהיו גם כאלה שהטביעו את חותמם בתחום שבו הם עוסקים ורכשו בו מעמד בינלאומי. במסלול האקדמי הרגיל מתמנים גם רופאים ורופאי שיניים, עובדי בית-החולים "הדסה" ובתי חולים מסונפים אחרים וכן רופאים וטרינריים בביה"ס לרפואה וטרינרית. אלו צריכים לעמוד בקריטריונים למינוי במסלול זה ולהשתתף בהוראה של הסטודנטים.

 במסלול המקביל מתמנים מורי שפות, מורי מכינות ומורים בסדנאות ובמקצועות עזר. המורים במסלול המקביל ממלאים תפקידים נוספים כמו הדרכה טיוטוריאלית של תלמידים במסגרות המקנות הכשרה מעשית, ריכוז פרויקטים יישומיים או לימודיים ועוד. במסלול זה קיימות שלוש דרגות: מורה משנה, מורה ומורה בכיר. המינויים הם במשרות מלאות  או חלקיות.ניתן לקבל קביעות במשרה מלאה בדרגות מורה ומורה בכיר. ככלל נדרש תואר מוסמך למינוי במסלול זה.

המסלולים קליניים: בפקולטה לרפואה, בפקולטה לרפואת שיניים, בבית הספר לווטרינריה. מתמנים בהם בעלי תואר דוקטור באותו מקצוע. היקף המינוי שונה בין המסלולים. במסלול הקליני לא ניתנת קביעות, למעט לבעל משרה מלאה בדרגת פרופסור חבר קליני ברפואה וטרינרית. הדרגות במסלול זה: מרצה קליני, מרצה בכיר קליני ופרופסור חבר קליני. מסלול קליני נוסף קיים במחלקה לפסיכולוגיה, אולם אין מתמנים בו פסיכולוגים קליניים חדשים, אלא במסלול הנלווה. בפקולטה למשפטים מתמנים במסלול זה מרצים ומרצות שמכהנים כמנחים של קליניקה במרכז לחינוך משפטי קליני בפקולטה למשפטים, שעיקר עיסוקם בפעילות אקדמית במרכז הקליני.

במסלול חוקרים מתמנים ככלל חוקרים שמשרתם ממומנת מתקציבי מחקר או מתקציבים חיצוניים וכן חוקרים או מורים ב"תכנית קליטה במדע" (קמ"ע). במסלול זה לא מוענקת  קביעות ואין לבצע בו מינוי במימון התקציב הרגיל של האוניברסיטה.

במסלול חוקרים ארבע דרגות: (מן הנמוכה לגבוהה):

 1.  חוקר נלווה – Research Associate
 2.  חוקר נלווה בכיר – Senior Research Associate
 3.  חוקר-עמית – Research Fellow
 4.  חוקר-עמית בכיר – Senior Research Fellow

במסלול זה לא מוענקות דרגות פרופסורה, אף אם דרגת השכר מקבילה לדרגת פרופסור  חבר או פרופסור מן המניין.

 במסלול הנלווה יתמנו מומחים בעלי שם בתחום מקצועי הנלמד באוניברסיטה. עליהם להיות בעלי מעמד מקצועי בכיר, כושר מנהיגות מקצועית מוכח ושנות ניסיון רבות במקצוע. לא מוענקת קביעות במסלול זה. רמת ההכשרה המקצועית הנדרשת היא הגבוהה ביותר המקובלת באותו תחום ולא נדרש תואר דוקטור.

 מסלול עמיתים  מיועד למורים שאינם נמנים על סגל האוניברסיטה, אך המלמדים בה ללא שכר. למורים אלו יהיה בהכרח קשר רב-שנתי של מחויבות להוראה, הם ישתתפו בחיי המוסד והיקף תרומתם להוראה יהיה שקול לפחות לקורס שנתי אחד. הדרגות במסלול זה: מרצה עמית, מרצה בכיר עמית, פרופסור חבר עמית ופרופסור  מן המניין עמית. ניתן למַנות מורים-עמיתים גם במסלול הקליני ביחידות שבהן קיים מסלול זה. המסלול מיועד למורים שעברו הליך אקדמי מלא לפי אמות מידה דומות ככל האפשר לנדרשות בדרגות המקבילות במסלול הרגיל.

 כמורים מן החוץ מתמנים מומחים מקצועיים שהאוניברסיטה מבקשת להעסיק כדי ללמד את תחום התמחותם. המינוי הוא במשרה חלקית, בדרך כלל בהיקף שאינו עולה על ארבע יחידות לימוד והוא ניתן לחידוש. במסלול זה ארבע דרגות הנקבעות על בסיס השכלתו של המורה ומעמדו המקצועי מחוץ לאוניברסיטה. כמורים מן החוץ יתמנו גם בעלי מינוי במשרה מלאה במוסד אחר להשכלה גבוהה בארץ המלמדים באוניברסיטה העברית וכן עובדי האוניברסיטה העברית המועסקים  ב"עבודה נוספת בתוך האוניברסיטה" מחוץ ליחידתם, בהתאם לכללים.

 מורים אורחים הם מורים או חוקרים, על פי רוב מחו"ל, המוזמנים ללמד באוניברסיטה לתקופה מוגבלת, בין אם בשכר ובין שלא בשכר. למורים המגיעים ממוסד אקדמי מוכר ובעל רמה אקדמית גבוהה יינתן מעמד בהתאם לדרגתם במוסד האם. ניתן להזמין חוקרים אחרים במעמד של מדען או חוקר אורח.

 אסיסטנטים ומדריכים הם תלמידי המחקר של האוניברסיטה אשר מועסקים במהלך לימודיהם לתואר דוקטור, בתפקידי הוראה, עזרה בהוראה ובמחקר.

 מסלול הוראה (מורי מיומנויות) מיועד להעסקת מורים במכינה הקדם אקדמית ובבית הספר לתלמידים מחו"ל וכן בסדנאות, מקצועות עזר בשטחי מיומנות מקצועית, בהדרכה טיוטוריאלית ואישית ועוד. ההעסקה היא במשרה מלאה או חלקית ולא מוענקת קביעות במסלול זה.

מינויַים של תלמידי המוסמך של האוניברסיטה המועסקים במהלך לימודיהם לתואר זה יהיה במסלול עוזרי הוראה ומחקר

 

לתקנון המינויים וההעלאות

 

ועדות המינויים וההעלאות

תקנון המינויים וההעלאות

חובת קיום שימוע

חובת קיום שימוע - סגל אקדמי

 

חובת קיום שימוע במסלול האקדמי הרגיל במקרים של הפסקת עבודה, מעוגנת בפרק כ"ה בתקנון מינויים והעלאות של מסלול זה.

 מעוגנת בתקנונים האקדמיים השונים גם חובת קיום שימוע במקרה של הפסקת עבודה היזומה ע"י היחידה, במסלולים האקדמיים הבאים:

מסלול מקביל

מסלול עובדי הוראה

מסלול נלווה

מסלול קליני (גם למי שאינם עובדי האוניברסיטה )

מסלול חוקרים

מורים מן החוץ ועמיתי הוראה

 

יש לקיים הליך שימוע גם אם הסיבה להפסקת העבודה אינה נובעת מסיבות אקדמיות אלא מסיבות אחרות, כמו במקרה של חוסר תקציב.

 מטרת השימוע הוא ליידע את המורה לגבי הכוונה להפסיק את עבודתו, למסור לו את הסיבות לכך ולאפשר לו להגיב ולהציג את נקודת ראותו.

 השימוע צריך להתקיים עפ"י הכללים הבאים:

א.  יש להודיע למורה בכתב ומראש על השימוע תוך פירוט הסיבות לו.

ב.  הנוכחים בשימוע הם המוסמכים לקבל החלטה על הפסקת עבודתו של המורה (הדיקן, ראש היחידה, יו"ר הוועדה הנוגעת), המורה עצמו וכן מלווה מטעמו, אם הוא מעונין בכך. אם המלווה הוא עורך דין יש להודיע ללשכה המשפטית על מנת שעו"ד מטעם האוניברסיטה ישתתף בשימוע.

 ג. יש להבהיר למורה את הסיבות לסיום ההעסקה ולמסור לו מסמכים רלוונטיים.

 ד. יש לתת למורה להציג את טיעוניו בכתב, אם הוא מבקש זאת.

 ה. יש לדאוג לרישום פרוטוקול, וכן לאפשר למורה אם הוא חפץ בכך, להוסיף נימוקים בכתב תוך שבוע ימים.

  ו. השימוע צריך להתקיים באווירה נינוחה ורגועה.

  ז. לאחר סיום ישיבת השימוע, צריך להתקיים דיון ענייני של בעל הסמכות (בעל תפקיד או ועדה), בהתאם לתקנון, תוך שקילת הנסיבות מחדש.

  ח. השימוע אינו הליך פורמלי בלבד שמקויים כדי לצאת ידי חובה, אלא הליך אמיתי שיש לקיים בתום לב ובנפש חפצה. החלטה תתקבל לאחר שנשקלו טענותיו של העובד.

  ט. במקרים מסוימים ניתן לקיים שימוע בכתב בהסכמת המורה. במקרה כזה יש להיוועץ בלשכה המשפטית.

  י. בכל שאלה יש לפנות למשנה המינהלי לרקטור והמזכיר האקדמי או ללשכה המשפטית.

 

 

ייצוג מגדרי הולם

שבתונים ונסיעות

שבתונים, פטור מהוראה וחופשה ללא תשלום

 

בטיפולה של סגנית המזכיר האקדמי, הגב' אירית בוחבוט. טל.:02-5881036. דוא"ל: iritb@savion.huji.ac.il 

 

יציאה לשבתון (השתלמות) מיועדת לצורכי עבודתם האקדמית של חברי הסגל, הנחוצה לשמירה על רמה מקצועית גבוהה. יציאה לשבתון חייבת באישור ראש היחידה, הדיקן וועדת ההשתלמויות האוניברסיטאית.

 תקנון ההשתלמויות מפרט את תנאי הזכאות ליציאה להשתלמות, אופן הגשת הבקשה והדיון בה,משך תקופת השבתון, עיסוקים האסורים בתקופה זו, כללי צבירת מענקי שבתון, האפשרות לקבל מקדמה של מענקי שבתון, כללי ניצול מענקי שבתון בקיץ, האפשרות לצאת לחופשה ללא תשלום במקרה שההיעדרות אינה למטרה אקדמית, האפשרות לנצל שבתון בארץ ושהייה בסטאטוס של"פטור מהוראה".

 לתקנון שלושה נספחים:

          א.         כללי "פטור מהוראה" לחברי סגל במסלול האקדמי הרגיל.

          ב.         תקנון לעניין חופשה ללא תשלום של מורים והשאלה של מורים לתפקיד ציבורי מחוץלאוניברסיטה.

          ג.          נוהל העסקת מורים במסלול האקדמי הרגיל בחצי משרה.

 

קישורים:

תקנון השתלמויות והיעדרויות +טופס יציאה לשבתון

 מידע על יתרת חודשי השבתון של המורה, הערך הדולרי של חודש שבתון (ברוטו ונטו)ומספר כרטיסי הטיסה שצבר נמצא באתר האוניברסיטה במידע האישי של הסגל האקדמי.

 

← תשלום מתקציב הקרן הכללית לחברי/ות סגל במסלול המקביל באוניברסיטה העברית  + טופס בקשה 

← עובדי הוראה- מימון השתתפות בכנסים וסמינרים מקצועיים בחול  +טופס בקשה

עמיתי הוראה- תשלום מתקציב קשרי מדע     +טופס בקשה

 

נסיעות קצרות בזמן הלימודים

מורים לא ייעדרו בזמן הלימודים אלא אם יש לכך צידוק אקדמי כבד משקל, שכן כל היעדרות בזמן הלימודים עלולה לפגוע במהלך הסדיר של ההוראה, המחקר והפעילויות האחרות של האוניברסיטה. ככלל, ירכזו המורים את נסיעותיהם בחודשים בהם לא מתקיימים לימודים באוניברסיטה.

יחד עם זאת מכירה האוניברסיטה שיש לעתים לאפשר בזמן הלימודים נסיעות לכינוסים, אירועים מדעיים חשובים, פעולות מחקר וקידום העבודה המדעית שאין אפשרות לדחותם.

ככלל לא תאושרנה היעדרויות בזמן הלימודים, שמטרתן מתן הרצאות במוסד אחר או מטרה שאינה קשורה ישירות עם עבודתם של המורים באוניברסיטה.

בכל מקרה של היעדרות מן הלימודים חייבים המורים לדאוג לסידורים למניעת פגיעה בהוראה.

מורים המבקשים להיעדר מן הלימודים ימלאו טופס בקשה. למען הסר ספק: יש להגיש את הבקשה להיעדרות אף אם אין בכוונת המורה לנצל באותה התקופה כספים מקרן קשרי מדעי בינלאומיים.

 קישורים

  לתקנון השתלמויות והיעדרויות (סעיף 4)

 לתקנון קרן קשרי מדע בינלאומיים+ לטופס אישור נסיעה לחו"ל

 

תנאי עבודה

אתיקה ומשמעת

בטיפולה של סגנית המזכיר האקדמי, הגב' אירית בוחבוט  טל. 02-5881036 דוא"ל:  iritb@savion.huji.ac.il

 

ועדת המשמעת של הסגל האקדמי באה להבטיח את תקינות הפעילות המחקרית וההוראתית של חבר הסגל האקדמי, את ההגינות בפרסום עבודות מחקריות, את ההתנהלות האתית והכספית הנאותה במסגרת תפקידיו האקדמיים והמינהליים של חבר הסגל האקדמי. הוועדה מבקשת להבטיח כי חבר סגל ינהג בכל הפעילויות הללו הנוגעות לתפקידיו באוניברסיטה בדרך ההולמת עובד אקדמי. תקנון המשמעת של חברי הסגל האקדמי מגדיר את המעשים והמחדלים שייחשבו כעבירות משמעת, קובע את העונשים הצפויים למי שיבצע עבירות כאלה ומסדיר את הליכי השיפוט המשמעתי.

ועדת המשמעת של הסגל מורכבת משתי ערכאות: ערכאה ראשונה, שבה יתכן הרכב של דן יחיד, או הרכב של שלושה חברים מתוך רשימה של 12 אנשי סגל וששה נציגי ציבור באישור הוועד הפועל של האוניברסיטה. בהרכב כזה ישבו שני אנשי סגל ונציג ציבור אחד. כן קיימת ערכאת ערעור.

קישור לתקנון משמעת סגל אקדמי

אתיקה במחקרים מדעיים שמעורבים בהם בנ"א

הוראת הנהלה: איסור על קבלת מתנות

הוראת הנהלה: ניצול המצאות ופטנטים באוניברסיטה

הוראת הנהלה: קשרים בין חברי סגל אקדמי לגורם עסקי

יושרה ואתיקה במדע

יחסים אינטימיים בין מורה לתלמיד/ה בהסכמה

מניעת הטרדה מינית

שימוש בשם האוניברסיטה

תקנון התנהגות ראויה במחקר

תקנון ניגוד עניינים

מידע לקליטת חברי סגל אקדמי בכיר חדשים

קליטת סגל חדש

 ברוכים הבאים למשפחת האוניברסיטה העברית.

כאן תוכלו לקבל מידע הנושא קליטתכם כסגל בכיר של האוניברסיטה העברית.

למידע, עזרה והתייעצות ניתן לפנות אל לימור לוי,  עוזרת בכירה לקליטת סגל בכיר, טלפון 02-5881142, limorl@savion.huji.ac.il

 

 

מידע על זכאות לסיוע כספי שמעניקה האוניברסיטה העברית לחברי הסגל החדשים עם הגיעם לאוניברסיטה ובמהלך השנים הראשונות, וכן מידע כללי והכוונה לגבי זכויות וחובות של חבר סגל במסלול האקדמי הרגיל, ניתן לקבל אצל גב' אירית בוחבוט, סגנית המזכיר האקדמי, טלפון 5881036,iritb@savion.huji.ac.il , בנין המנהלה, חדר 410.

 

קישור לנוהל לפעולתם של מורים-מלווים לחברי סגל חדשים

Work regulations at the University

 

[Some of the regulations and forms are only available online from the HU website or via remote login services  http://old.ca.huji.ac.il/]

A. Salary and related payments

1. Conditions for employment at the University are determined by collective agreements. In short, the salary for senior academic faculty members includes their basic salary, an additional salary for receiving competitive research grants, for fulfilling certain functions, grants (a grant for working full-time at the University and an academic grant), that are awarded according to the rules of eligibility, and additional salary components except for sabbatical funds, allowance from advanced study funds, pension and more. Details regarding salary conditions and grants, as well as a link to various forms to fill out, can be found here. Additional information is available on the website for the Division for Human Resources.

 

2. Faculty members who do not have formal permanent residence status and therefore are not entitled according to Israeli law to the National Medical Insurance, should purchase medical insurance as provided by the Foreign Workers Law. The University will arrange for the insurance of the faculty member, and deduct the insurance payments from the salary. For arranging the insurance please contact Mrs. Sima Avital at: simaa@savion.huji.ac.il . As for family members, a collective medical insurance is offered by Harel Yedidim, and should be purchased by the family members. For information please contact Harel-Yedidim, Y_health@yedidim.co.il .

3. Faculty members are entitled to receive a personal absorption/integration grant. For details about this grant and the ways to use it please refer to the Salary Accountant. The Salary Department employees in the Division for Human Resources will be happy to provide additional information as needed.

 

4. The Senior Academic Faculty Organization represents the faculty members. On their website, you will find information on collective agreements and other services (i.e. collective medical and nursing insurance policies, advice on matters of pension, etc.).

5. The International Office provides assistance in matters related to visas, work permits and other aspects relevant to faculty who do not hold Israeli citizenship.

Research Infrastructure

1. Faculty members are eligible to receive a budget from “The Fund for Scientific Ties”. This budget is allocated to help fund expenses related to research, especially funding for trips abroad to attend scientific conferences and other research activities. Details are in the Regulation for the fund for scientific ties.

2. Faculty members receive a budget for equipment, each according to prior arrangement made with him/her. Eligibility for a grant is conditional upon submitting research proposals to competitive research funds. Details regarding how to submit requests for competitive research grants are available on the HU website for the Authority for R & D. Faculty members may submit requests for research grants only via the Authority for R&D.

3. Faculty members who need a lab and research equipment in order to perform their scientific research will receive a budget for equipping their lab as detailed for that purpose. These faculty members must submit a request to the National Scientific Fund for a personal equipment grant, and the amount that they receive from this fund or from other funds will be deducted from the equipment budget that the University allocates to new faculty members.

4. Please refer to the HU Covenant between advisor and research student for detailed instructions on how to advise students for graduate degrees. Faculty members in the experimental sciences who pay a living stipend to students of graduate degrees in their research group work according to instructions in the Regulation for Living Stipends with regard to minimum and maximum scholarships.

5. Faculty members must create a website where they will detail their scientific activity. The HU has a system for creating websites. Details are available here.

C. Teaching

1. HU Faculty members are required to teach every academic year courses of 12 credits (each credit of teaching is from one teacher in a 45 minute class for a whole semester of 13-14 weeks). In the experimental sciences, one can include, as part of the required teaching, up to 4 credits for advising at least 4 graduate or doctoral students who are part of a research group that is led by a prominent faculty member. The teaching plan will be determined together with the Head of the department and the heads of the Faculty or School.

2. HU emphasizes excellence in teaching. The Teaching and Learning Center (TLC) offers many options for advancing teaching. Each new faculty member participates in a workshop offered by the TLC to advance teaching within the first three years of your appointment.

3. Every University course is uploaded onto the Moodle System with details of course requirements, how the final grade is calculated, a list of topics that will be discussed during the course and the reading sources. It is also recommended to upload power-point presentations, class summaries and other reference materials. Likewise, each course is has a link in the University Course Catalogue (Shnaton) with details of the courses’ learning outcomes, office hours, etc. Each year by August 1st each faculty member needs to upload relevant information

for the course he/she teaches in both the Moodle System and the University Course Catalogue. For assistance and information about these issues you can refer to the computer coordinator in your faculty or to the secretary for teaching matters.

4. HU Faculty are required to make the course material available to the students. Together with this, one must confirm that there are no violations on copyrights. Information on this matter is available in the regulation for providing course material. It is recommended to make use of the libraries as well. The University acts to promote equal opportunities for people with disabilities. Information is available in the Guide for Faculty Members regarding adjusting teaching methods and testing for students with attention deficit disorder, learning disabilities, sensory, physical and mental disabilities.

5. HU operates according to the Regulation for Teaching and Learning where all student and faculty responsibilities are listed in the realm of teaching. You are advised to look over the regulation, especially chapter 20, which refers to teacher responsibilities.

6. Each faculty member is required to have at least one office hour per week throughout the whole academic year. You must list your office hours (including time and place) on the course site in the University Course Catalogue where students can come to speak with the teacher without a prior appointment.

7. Faculty members are expected to “mentor” a few first year students in one of the departments of the undergraduate program where they teach. They are to initiate a meeting with students, to get to know them, to provide them with academic advice and to be able to point them to the relevant professionals for advice. The University provides financial help, psychological services, help for people with disabilities, a commissioner for preventing sexual harassment, academic advisors for undergraduate and graduate studies, personal tutors, help for those who are on reserve duty, for students during maternity leave and a host of others who are available to help. These services for the most part work with the Dean of Students, and it is recommended to refer students who you feel need help and advice to the relevant person at the Dean’s Office or to academic advisors who work within the department.

D. Work Ethics at the University

1. HU faculty members behave with fairness and integrity; they respect each other and work according to the University rules and regulations. Instructions regarding rules of conduct pertain to all faculty members and how to act when one is suspected of violating these rules is detailed in the Regulation for Discipline of Academic Faculty Members.

2. The HU specifically emphasizes the duty imposed on every faculty member to abstain from sexual harassment and from mistreatment based on a complaint of sexual harassment. A special regulation has been set specifically for this issue. Faculty members must successfully complete an online course by the beginning of the first year as a faculty member. Aside from the ban on any sexual harassment, boundaries have also been set regarding having intimate relationships between faculty member and student. In short, teachers must refrain from all intimate relations with a student as long as there exists an academic authoritative relationship between them. If such a relationship develops, the teacher must report it to the academic authority above him/her so that he/she can act to break the authoritative relationship.

3. Faculty members work within the accepted ethical regulations in research. Detailed instructions on this matter have been set by the regulation with regard to acceptable behavior in research. In addition to these instructions faculty members, whose research involves experiments on humans or animals, are expected to work within the accepted ethical regulations in their research and must obtain prior approval in order to conduct the experiment by turning to the relevant ethical committee. The regulations on experiments on human are detailed here, and regulations on experiments on animals are detailed here.

4. Faculty members refrain from working in a way that will place them in a situation of conflict of interest. Detailed instructions are available in the Regulation forbidding conflict of interest in research. Boundaries have been set on employing relatives of faculty members.

5. Faculty members dedicate most of their time and efforts for activities within the University. Faculty members may work at an additional place of employment, as long as he/she receives permission to do so in writing by the conditions set in the Regulation. In short, one may work an additional 8 hours/wk (or 4 teaching hours/wk in another academic institution), where there is no conflict of interest with his employment as a HU faculty member and whereby a written approval is given ahead of time. The form for requesting to work at an additional place of employment is available here. Additional employment, as well as development of trade information by HU faculty members, are done with the approval of the Yissum Company, the university branch for trading activity of this kind.

6. Faculty members are expected to mention their affiliation to HU in every academic publication and in every other academic activity, even when on sabbatical or on non-paid vacation. On the other hand, you are expected not to use the University affiliation in activities not directly related to academia, including expressing personal views and giving advice in written documentation of personal matters. Instructions on this matter are detailed in the regulation on Use of the University Name.

7. As a rule, faculty members may not leave the country during the academic year and as much as possible they must concentrate their trips abroad to times when they are not teaching. In special circumstances, one can leave the country during teaching periods in order to participate in conferences and scientific activities that cannot be delayed. In every case of teaching absences, one must make arrangements so as not to adversely affect the teaching schedule. In every case where one travels abroad, whether during the teaching period or not, whether at the University’s expense or one’s own expense, one must receive approval beforehand.

8. Faculty members may take vacation or participate in continuing education programs after obtaining permission to do so. The approved absence is for academic purposes, and in such cases are at the expense of sabbatical funds (in the case where one is abroad during a continuing education program it is at the expense of sabbatical funds; in the case where one stays in Israel during the continuing education program one is exempt from teaching). In special cases, absences are approved for non-academic purposes and the faculty member is not paid during his absence (non-paid vacation). The regulation for this matter is detailed in the Regulation for continuing education programs and absences.

9. Faculty members are eligible for adjustments during pregnancies and birth and other related issues. For further details you can refer to the Advisor to the President for the Advancement of Women in Science.

E. Lengthening your Appointment and Attaining Tenure

1. Details pertaining to lengthening the period of your appointment, attaining tenure and promotions are found in the Regulation for Appointments and Promotions. Following is only a short description and the binding version is what is set in the regulation.

2. Towards the end of the trial period of the first appointment a professional committee is appointed where faculty members within and outside the University evaluate the academic activity of the faculty member during his/her first trial period. The Committee may recommend either to lengthen the period of the appointment for another two years, to begin the procedure for attaining tenure or not to lengthen the period of the appointment (thus ending his appointment as a faculty member at the University).

3. Tenure is awarded to faculty members if their activities during the appointment period express academic excellence. The following are taken into account: a) teaching at a very good level, based on peer evaluation and student surveys, guiding graduate and doctoral students and participating in a workshop for advancing teaching offered by the Center for Teaching and Learning; b) research activity that contributes substantially to the advancement of research in the relevant field and expresses independence and originality, including all aspects –publishing articles in leading international journals in fields relevant to the research as well as in other top journals or books; participation in international academic conferences abroad; c) contribution to public or administrative activities within or outside the University (in relevant areas) and collegiate behavior.

4. A teacher from your academic discipline will act as your “mentor” and will help to advise you in all aspects of teaching and research at the University.

F. Contacts

1. Within Faculties and Schools, faculty members should turn to heads of departments, faculty accountants, assistant deans, vice-deans and deans who will be happy to help with any matter.

2. University Management: The Authority for R & D, for all matters concerning research budgets; The Academic Secretariat and Dept. of Salaries in the Division for Human Resources for matters concerning rights of new faculty members; Division of Marketing and Communication for matters concerning publishing academic activities; University President and Rector for all academic matters in the University.

President, Prof. Asher Cohen hupres@savion.huji.ac.il  

Rector, Prof. Barak Medina rector@savion.huji.ac.il   

Vice-President and Director General, Mr. Yishai Fraenkel, humancal@savion.huji.ac.il  

Vice-President and Head of R&D, Prof. Re’em Sari vp_ard@savion.huji.ac.il   

Vice-President for International Affairs, Prof. Oron Shagrir, oron.shagrir@gmail.com  

Vice-President and Head of the Division of Development and External Relations, Amb. Yossi Gal yossigal@savion.huji.ac.il

 

ותק ממוסד אחר

מימון משרות סגל חדש ממקורות חיצוניים

בטיפולה של סגנית המזכיר האקדמי, הגב' אירית בוחבוט  טל. 02-5881036 דוא"ל:  iritb@savion.huji.ac.il

 

מלגות אלון

הוועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה הקימה קרן על שמו של יגאל אלון. הקרן, שהיא תחרותית, מיועדת לסייע לאוניברסיטאות בקליטת מדענים צעירים מצטיינים בישראל בדרגה התחלית של מרצה, מרצה בכיר או פרופסור חבר. המלגות הן לשלוש שנים והן מכסות את שכרו של הזוכה במלגה וכן מאפשרות לו סכום כסף לרכישת ציוד בסיסי ולהוצאות מחקר בסיסיות. המועמדים, המיועדים להיקלט על תקן במסלול האקדמי הרגיל או שכבר נקלטו לאחרונה, מוגשים באמצעות דיקני הפקולטות ובתי הספר. הטפסים והתקנון המתקבלים מהנהלת הקרן נשלחים באמצעות המינהל האקדמי מדי שנה לדיקנים. מועד הגשת החומר למינהל האקדמי – בסביבות אמצע חודש דצמבר של כל שנה.

 

 

מלגות מעו"ף

מלגות מעו"ף מיועדות למדענים ערבים צעירים מצטיינים שהאוניברסיטאות מעוניינות לקלוט בסגל הקבוע לאחר תום המלגה. המלגות הן לשלוש שנים והן מכסות את שכרו של הזוכה במלגה וכן מאפשרות לו סכום כסף לרכישת ציוד בסיסי ולהוצאות מחקר בסיסיות. המועמדים, המיועדים להיקלט בתקן רגיל במסלול האקדמי הרגיל או שכבר נקלטו, מוגשים באמצעות דיקני הפקולטות ובתי הספר. הטפסים והתקנון נשלחים מן המינהל האקדמי מדי שנה לדיקנים בפקולטות ובבתי הספר.

עולים ותושבים חוזרים

בטיפולה של הגב' גל לומברזו. טל.: 02-5882924. דוא"ל: gallom@savion.huji.ac.il

מדור אורחים של המינהל האקדמי מטפל בכל הקשור להבאתם ושהותם של אורחי האוניברסיטה העברית.

באוכלוסיה זו כלולים: פרופסורים, חוקרים ומדענים אורחים ופוסט דוקטורנטים. הטיפול בהם כולל התכתבות מוקדמת ומסירת מידע, סיוע בטיפול באשרות שהייה ואשרות עבודה וכן טיפול שוטף וסיוע בעת ביקורם.

לרשות האוניברסיטה עומדות מספר קרנות כמו ליידי דיוויס, פורשהיימר ושיינבורן אשר במימונן, המלא או החלקי, יכולים מורי האוניברסיטה להזמין פרופסורים אורחים מחו"ל למשך סמסטר.

המועמדים נדרשים למלא טפסים אותם ניתן לקבל במזכירות ליידי דיוויס (טלפון: 02-6584723) וכן באמצעות אתר הקרן http://ldft.huji.ac.il/ l. פנייה באמצעות טפסים אלה הופכת את הפונה למועמד לכל משרות האורחים העומדים לרשות הוועדה האוניברסיטאית להזמנת פרופסורים אורחים.

הפניות חייבות להיות מלוות במכתבי תמיכה של המורים המארחים מן האוניברסיטה העברית.

מועד הגשת הטפסים לשנת הלימודים המתחילה באוקטובר הוא בחודש דצמבר של השנה הקודמת.

 

קרן פולברייט

 

ניתן לממן הבאתם של פרופסורים-אורחים מארה"ב גם באמצעות קרן פולברייט בתנאים משופרים מאלו שמציעה האוניברסיטה באמצעות קרנותיה. הזמנת אורח במימון קרן פולברייט חייבת בהשתתפות כספית של היחידה המזמינה בגובה 500 $ לחודש.

קרן פולברייט מציעה תכניות נוספות אשר במסגרתן ניתן לארח לביקורים קצרים, פרופסורים אמריקניים השוהים במלגת פולברייט בשנה נתונה באירופה או באסיה.

 

פרטים בקרן פולברייט: טלפון: 5172393– 03, דוא"ל:   info@fulbright.org.il

או באינטרנט:http://www.fulbright.org.il l/

למידע על חברת הביטוח הראל ידידים: http://www.yedidim-health.co.il

 

החוזר השנתי למורים בעניין מלגות פוסט דוקטורליות

 

לתקנון מורים אורחים- פרק י"ב בתוך תקנון מינויים והעלאות- לחץ כאן.

טפסים:

 

לחץ כאן להדפסת טופס בקשה למתן אשרת כניסה לישראל

לחץ כאן להדפסת טופס בקשה להארכת רישיון ישיבה

לחץ כאן להדפסת טופס בקשה לקבלת סיוע להעסקת מדען

לחץ כאן להדפסת טופס בקשה להעסקת עובד זר

 

מדענים וחוקרים אורחים

בטיפולה של הגב' גל לומברזו. טל.: 02-5882924. דוא"ל: gallom@savion.huji.ac.il

באוכלוסיה זו כלולים: פרופסורים, חוקרים ומדענים אורחים ופוסט דוקטורנטים. הטיפול בהם כולל התכתבות מוקדמת ומסירת מידע, סיוע בטיפול באשרות שהייה ואשרות עבודה וכן טיפול שוטף וסיוע בעת ביקורם.

לרשות האוניברסיטה עומדות מספר קרנות כמו ליידי דיוויס, פורשהיימר ושיינבורן אשר במימונן, המלא או החלקי, יכולים מורי האוניברסיטה להזמין פרופסורים אורחים מחו"ל למשך סמסטר.

המועמדים נדרשים למלא טפסים אותם ניתן לקבל במזכירות ליידי דיוויס (טלפון: 02-6584723) וכן באמצעות אתר הקרן http://ldft.huji.ac.il/ l. פנייה באמצעות טפסים אלה הופכת את הפונה למועמד לכל משרות האורחים העומדים לרשות הוועדה האוניברסיטאית להזמנת פרופסורים אורחים.

הפניות חייבות להיות מלוות במכתבי תמיכה של המורים המארחים מן האוניברסיטה העברית.

מועד הגשת הטפסים לשנת הלימודים המתחילה באוקטובר הוא בחודש דצמבר של השנה הקודמת.

 

קרן פולברייט

 

ניתן לממן הבאתם של פרופסורים-אורחים מארה"ב גם באמצעות קרן פולברייט בתנאים משופרים מאלו שמציעה האוניברסיטה באמצעות קרנותיה. הזמנת אורח במימון קרן פולברייט חייבת בהשתתפות כספית של היחידה המזמינה בגובה 500 $ לחודש.

קרן פולברייט מציעה תכניות נוספות אשר במסגרתן ניתן לארח לביקורים קצרים, פרופסורים אמריקניים השוהים במלגת פולברייט בשנה נתונה באירופה או באסיה.

 

פרטים בקרן פולברייט: טלפון: 5172393– 03, דוא"ל:   info@fulbright.org.il

או באינטרנט:http://www.fulbright.org.il l/

למידע על חברת הביטוח הראל ידידים: http://www.yedidim-health.co.il

 

החוזר השנתי למורים בעניין מלגות פוסט דוקטורליות

 

לתקנון מורים אורחים-  פרק י"ב בתוך תקנון מינויים והעלאות- לחץ כאן.

 

טפסים:

לחץ כאן להדפסת טופס בקשה למתן אשרת כניסה לישראל

לחץ כאן להדפסת טופס בקשה להארכת רישיון ישיבה

לחץ כאן להדפסת טופס בקשה לקבלת סיוע להעסקת מדען

לחץ כאן להדפסת טופס בקשה להעסקת עובד זר

 

מדענים עולים ותושבים חוזרים

בטפולה של הגב' שגית אהרון. טל.: 02-5882934. דוא"ל:sagita@savion.huji.ac.il  

  מדענים עולים ותושבים חוזרים

 מדענים עולים ותושבים חוזרים

 מדענים עולים נקלטים ומועסקים באוניברסיטה העברית בשלוש תכניות עיקריות (שכולן ממומנות חלקית על ידי המרכז לקליטה במדע שבמשרד הקליטה.

 קישור למשרד הקליטה- המידע המופיע בו מתייחס גם לעולים וגם לתושבים חוזרים

 

 תכנית קמ"ע א'

התכנית נועדה להבטיח העסקה לטווח ארוך של מדענים עולים מסיימי "תכנית גלעדי" ואחרים, במסגרת קבוצות מחקר קיימות באוניברסיטאות ובמוסדות המחקר הציבוריים.

עקרונות התכנית:

 1. המדענים שייבחרו לתכנית יועסקו במסלול חוקרים הנהוג באוניברסיטה העברית בדרגות חוקר נלווה, חוקר נלווה בכיר וחוקר עמית (המקבילות לדרגות מרצה, מרצה-בכיר ופרופסור-חבר שבמסלול האקדמי הרגיל).

2. הליכי המינויים וההעלאות יעשו כמפורט בתקנון שאושר ע"י הוועדה המתמדת.

3. תנאי ההעסקה ושכרם של המדענים יהיו כמקובל במסלול חוקרים. הביטוח הפנסיוני יהיה במבטחים (או קרן צוברת אחרת). לאוניברסיטה לא תהיה כל מחויבות פנסיונית כלפי המועסקים בתכנית קמ"ע.

4. תכנית קמ"ע תמומן ע"י משרד הקליטה, ות"ת והמדען הקולט באוניברסיטה. סכום ההשתתפות של המדען הקולט ייקבע ע"י ות"ת ויתעדכן מפעם לפעם 
הערה: מימון זה (השתתפות הממשלה וות"ת) יימשך גם במקרה שמדען יתמנה במסלול האקדמי הרגיל, כל עוד תימשך תכנית קמ"ע.

5. המינוי הראשון של כל מדען יהיה לשלוש שנים והוא יתחדש מידי שלוש שנים.

6. במקרים מיוחדים ניתן יהיה להפסיק העסקתו של מדען בתכנית קמ"ע, כדלקמן:

א. הפסקת מימון-אם יופסק מימון המשרד לקליטת העלייה.
ב. מטעמי גיל- התכנית מחייבת פרישה בתום השנה האקדמית בה הגיע המדען לגיל הפרישה הנהוג במוסד (באוניברסיטה העברית גיל הפרישה מתכנית קמ"ע הוא 68). הפסקה זו תהיה אוטומטית.
ג. מטעמי צמצום הפעילות המחקרית ביחידה או בקבוצת המחקר הקולטת - אם קבוצת המחקר אליה שייך המדען תפסיק את פעילותה, או אם החוקר הקולט פורש לפנסיה, ייעשה מאמץ להעביר את המדען לקבוצת מחקר אחרת (באותו המוסד או במוסד מחקרי אחר). אם מאמץ זה לא ישא פרי, אפשר יהיה להפסיק את מינויו. הודעה על הפסקת העבודה צריכה להינתן בהודעה מראש כמקובל לגבי מסלול חוקרים.
ד. מטעמי תפקוד לקוי של המדען - במקרה זה יש לקיים הליך אקדמי, ולמסור למדען הודעה מראש כמקובל (האמור כאן אינו חל על עבירה משמעתית - זו תטופל עפ"י תקנון משמעת סגל אקדמי).

7.מדען שעבר פרוצדורה אקדמית ונבחר לתכנית קמ"ע יהיה רשאי לעבור מקבוצת מחקר אחת לאחרת באותו המוסד או במוסד מחקרי אחר ולהעביר עימו את מימון המשרד לקליטת העלייה וות"ת, ובתנאי שקיימת הסכמה לכך מצד המוסדות המעסיקים. במקרים בהם לא תהיה הסכמה יועלה הנושא לברור בוועדה מיוחדת שתמונה ע"י משרד הקליטה.

8. תנאי מוקדם למועמדות לתכנית קמ"ע הוא מימוש סיוע של שנתיים ב"תכנית גלעדי". אם המוסד מעוניין להגיש מועמד/ת לתכנית קמ"ע, יש לפתוח בפרוצדורה האקדמית במהלכה של השנה השנייה.
כל שינוי מעקרונות התכנית כמפורט לעיל יעשה אך ורק באישור המשרד לקליטת עלייה.

 

 קישור לתקנון תכנית קמ"ע- פרק י"ג.

פרטים : שגית אהרון sagita@savion.huji.ac.il      02-5882934

 

 תכנית קמ"ע ב'

תכנית קמ"ע דור ב' מיועדת לקדם את קליטתם המלאה של מדענים עולים מצטיינים בסגל האקדמי של המוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת, שבכוונתם לקלוט המדען בתעסוקה מדעית ולהמשיך להעסיקו לאחר תום תקופת התמיכה הממשלתית במינוי במשרה קבועה ובתנאי העסקה המקבילים לסגל האקדמי הבכיר במוסדות להשכלה גבוהה. במסגרת התוכנית, יינתן סיוע ממשלתי של משרד העלייה והקליטה, להשתתפות במימון העסקתו של המדען העולה לתקופה של עד 5 שנים, מותנה בהוצאת מינוי בפרוצדורות אקדמיות כנהוג במוסד המעסיק
הליכי המינוי יעשו ע"י המוסד ובהתאם לנהלים הנהוגים בו וכמפורט באתר משרד הקליטה
משרד הקליטה-קמע ב'

לפרטים ניתן לפנות לאירית בוחבוט iritb@savion.huji.ac.il    02-02-5881036 

 

תמיכה בשכר מדענים חוזרים/מדענים עולים

תהליך בקשת תמיכה להעסקת מדען חוזר ממשרד הקליטה

 • על המדען עצמו לפנות למשרד הקליטה (לכתובות הדוא"ל מטה -לפי תחומו)
  להצהיר על חזרתו, ולצרף את המסמכים הבאים:
  קורות חיים עם רשימת פרסומים, צילום דיפלומה אחרונה, תעודת עולה/תושב חוזר.

מדעי החיים ורפואה  elab@moia.gov.il

מדעים מדויקים   marinala@moia.gov.il

רוח וחברה socialscience@moia.gov.il

 • על החוקר האחראי ומנהלן הפקולטה לוודא עם חשב הפקולטה את עלויות השכר של המדען
 • על החוקר והמדען למלא את טופס הבקשה עם חתימותיהם. (מצורף)
 • יש להחתים בסעיף ג' את הדיקן בשורה הראשונה של מורשי החתימה
 • על מנהלן הפקולטה להעביר לשגית אהרון sagita@savion.huji.ac.il  את הטופס החתום עם מכתב המלצה מהאחראי המקצועי ותכנית המחקר.
 • טרם הוועדה, יועץ מטעם משרד הקליטה יצור קשר עם החוקר והמדען ויגיע לפגוש אותם במעבדתם.
 • לאחר אישור הוועדה במשרד הקליטה, ישלח ממשרד הקליטה חוזה אשר יועבר לחוקר המלווה ולמדען לאישור ולאחר מכן ייחתם באוניברסיטה ע"י כל הגורמים הרלוונטיים. (באחריות שגית)
 • החוזה יוחזר חתום למשרד הקליטה, יחתם על ידם, יוחזר ויועבר לגורמים הרלוונטים.

לחץ כאן להדפסת טופס בקשה לקבלת סיוע להעסקת מדען.

לפרטים : שגית אהרון sagita@savion.huji.ac.il      02-5882934 

 


 

 

 

סגל זוטר

קתדרות ודוכנים

הודעות לסגל האקדמי