סטודנטים

תקנונים הנוגעים לסטודנטים

אתיקה ומשמעת

בטיפולה של הגב' שגית אהרון   טל.: 02-5882934. דוא"ל: sagita@savion.huji.ac.il
 

ועדת המשמעת של תלמידי האוניברסיטה 

ועדת המשמעת לתלמידי האוניברסיטה מורכבת משתי ערכאות:

 א.       הממונה על המשמעת, וסגני הממונה על המשמעת. הדיונים נערכים בדרך כלל בפני דן יחיד מביניהם.

 ב.        ערכאת הערעורים - ועדת הערעורים על החלטות הממונה על המשמעת וסגניו. בגוף זה חברים שישה אנשי סגל ושני נציגי אגודת הסטודנטים; הדיונים בוועדת הערעורים מתקיימים בהרכב של שלושה - שני אנשי סגל מן הרשימה וכן נציג סטודנטים. התקנון לענייני משמעת תלמידי האוניברסיטה מסדיר את פעולת ועדת המשמעת של הסטודנטים.

 תקנון המשמעת של הסטודנטים בא להבטיח את כשרות ההישגים האקדמיים של התלמידים ואת אמינות מחקרם (בעיקר בתארים המתקדמים); להגן על כבודם ועל זכויותיהם של כל חברי קהילת האוניברסיטה; לקדם יחס נאות של התלמידים לתלמידים אחרים, למורי האוניברסיטה ועובדיה ולרכושם ולשמור על הסדר הציבורי, שהוא תנאי לתפקוד תקין של המוסד. תקנון המשמעת מיועד לכוון את התנהגות התלמידים מראש, ולקבוע כיצד תטופלנה הפרות של הכללים הקבועים בו בדיעבד. התקנון מגדיר את המעשים והמחדלים שייחשבו כעבירות-משמעת, קובע את העונשים הצפויים למי שיבצע עבירות אלה, ומסדיר את הליכי השיפוט המשמעתי.

 

פסקי דין והסדרי טיעון

שנת תש"ף

פסקי דין/ הסדרי טיעון בעבירות של:

הונאה חמורה: 

תש"ף/06

תש"ף/07

תש"ף/035

תש"ף/011

הונאה: 

תש"ף/022

תש"ף/036

תש"ף/037

תש"ף/045

תש"ף/051

תש"ף/047

הפרת הוראות:

תש"ף/03

תש"ף/038

 

חילופי סטודנטים

מידע על חילופי סטודנטים ומלגות ללימודים בחו"ל באתר המשרד הבינלאומי

קרנות ומלגות

בטיפולה של הגב' סורנה סיגל  טל. : 02-5882944. דוא"ל:  soranas@savion.huji.ac.il 

המלגות הכלל אוניברסיטאיות שתחת סמכות הרקטור:

לתלמידי מחקר במדעים הניסויים:

 • מלגות מקרן אדאמס
 • מלגות מקרן עזריאלי
 • מלגות מקרן קלור
 • מלגות קרפלס בני קיבוצים במדעי הטבע, רפואה וחקלאות (שמיועדות גם לתלמידי בוגר ומוסמך)

 לתלמידי מחקר במדעים העיוניים:

 • תכנית מלגות נשיא
 • מלגות מקרן עזריאלי למדעי הרוח והחברה

 לתלמידי מחקר מכל תחומי לימוד:

 • מלגות בשיתוף משרד הקליטה לעולים חדשים
 • מלגות קלאוזנר לעולים חדשים המתחילים לימודי דוקטור (שמיועדת גם לתלמידי מוסמך)
 • תכנית מלגות ע"ש אריאן דה רוטשילד לדוקטוראנטיות מצטיינות עם מצב סוציו-אקונומי קשה
 • מלגות מקרן וולף
 • מלגות ייעודיות מקרנות שעומדות לרשות הרקטור
 • כל מלגות ות"ת (המועצה להשכלה גבוהה)

 לפוסט-דוקטורנטים, בכל תחומי המדע, המעוניינים בהשתלמות בחו"ל:

 • מלגות קרן יד הנדיב-רוטשילד
 • תכנית מלגות של האוניברסיטה העברית לפוסט-דוקטורנטיות מצטיינות
 • מלגות ות"ת לפוסט-דוקטוראנטיות מצטיינות ולפוסט-דוקטורנטים מצטיינים מהמגזר הערבי שנוסעים להשתלמות בחו"ל

 

כל המלגות מפורסמות גם באתר המלגות הכללי של האוניברסיטה

יחידת הסיוע בדיקנט הסטודנטים 

הודעות לסטודנטים