בתר (פוסט) דוקטורט

הרשמה לבתר דוקטורט

הרישום נעשה ביחידות בפקולטות/ בתי הספר.

רשאי להגיש מועמדות מי שעומד בתנאים שלהלן:

  • בעל דוקטור  (PhD, MD, DMD or MD Vet)ממוסד להשכלה גבוהה מוכר או מי שיש לו אישור על הגשת עבודת הדוקטור לשיפוט.
  • מי שלא חלפו יותר מחמש שנים ממועד אישור הדוקטורט ועד תחילת ההשתלמות. למשתלמות פוסט-דוקטורט, לא תובא בחשבון תקופה של שנה אחת בגין כל לידה במהלך התקופה הרלוונטית.
  • מי שקיבלו הסכמה של איש סגל, בדרגת מרצה בכיר ומעלה, להיות מנחה של ההשתלמות הבתר-דוקטורלית      הנחיות כיצד למצוא מנחה.

מציאת מנחה

מלגות לבתר- דוקטורט

המלגות להשתלמות נועדו לאפשר למשתלם/ת להקדיש את מלוא זמנו/ה לטובת המחקר ולמען השגת עצמאות מחקרית. מעת לעת, מתפרסמות מלגות במאגר המלגות והפרסים באתר האוניברסיטה וכן באתרי הפקולטות השונות.

להלן רשימת מקורות נוספים הכוללים קרנות מחקר בארץ ובחו"ל ביניהן גם קרנות תחרותיות.

מלגות בתר-דוקטורט להשתלמות באוניברסיטה העברית

מלגות בתר-דוקטורט להשתלמות בחוץ לארץ

 

תנאי המלגות מפורטים בתקנון מלגות בתר דוקטורט

מלגות בתר-דוקטורט להשתלמות באוניברסיטה העברית

רוב המשתלמים/ות מקבלים/ות מימון מתקציבי המחקר של איש הסגל המנחה.

בנוסף, ניתן להגיש בקשה לוועדה אוניברסיטאית. הוועדה מעניקה מלגות משני מקורות:

  • קרן ליידי דיוויס
  • מקורות הרקטור (קרן גולדה מאיר, קרן קרנצברג, קרן בולאג וכו')

תנאים והנחיות 

להגשת מועמדות לאחד משני המקורות הנ"ל  (עד סוף דצמבר של השנה הקודמת)

 

 

עבור השתלמות בתר-דוקטורט באוניברסיטה העברית ניתן גם לקבל מלגה (בהגשה עצמאית) מהתכניות שלהלן:

מלגות בתר-דוקטורט להשתלמות בחוץ לארץ

מלגות בתר-דוקטורט להשתלמות בחוץ לארץ לבוגרי האוניברסיטה העברית  הגשה באמצעות הפקולטה של המועמד/ת

  • מלגות המועצה להשכלה גבוהה - "מלגות ות"ת"  (יפורסמו באתר לפי לוחות הזמנים של ות"ת):
  1. לבתר-דוקטורט בחו"ל לדוקטורנטיות מצטיינות.
  2. לבתר-דוקטורט בחו"ל לבני החברה הערבית.
  3. לבתר-דוקטורט בחו"ל בתחום הקוואנטים.
  4. לבתר-דוקטורט בחו"ל במדעי הנתונים.

מלגות בתר-דוקטורט להשתלמות בחוץ לארץ הגשה עצמאית ישירות לקרן המפרסמת את המלגה:

תקנון מלגות בתר- דוקטורט

שירותים למשתלמי בתר דוקטורט

כרטיס סטודנט

רק לאחר שבוצע רישום אקדמי (קליטת טופס לימודים) יש לשלוח אל אסף בנימיני   asafbeny@savion.huji.ac.il   מן האגף למינהל תלמידים את הפרטים הבאים:

·         מספר סטודנט 9 ספרות (כולל ספרת ביקורת)

·         שם פרטי ושם משפחה בעברית

·         שם פרטי ושם משפחה באנגלית (בשל הגבלת תווים לא ניתן להדפיס כרטיס עם כמה שמות משפחה)

·         תמונת פנים

 דרישות לתמונה: 

1. תכלול פנים מלאות, צוואר ותחילת הכתפיים, כאשר הפנים מופנות כלפי המצלמה ובזווית ישרה
2. מצולמת על גבי רקע בהיר וחלק (רצוי לבן)
3. קובץ תמונה מסוג JPG

יש לציין במייל הבקשה לאיזו כתובת יש לשלוח את הכרטיס בדואר פנימי.
אם מעדיפים לאסוף את הכרטיס מבניין גולדשמידט בהר הצופים, יש לתאם מועד איסוף עם אסף (ניתן גם מחוץ לשעות הקבלה).

רצוי שהפנייה תיעשה באמצעות המזכירות המטפלת בכל יחידה. לכל שאלה ניתן לפנות לאסף בטלפון: 02-5881660

 

 חניה

משתלמי בתר-דוקטורט זכאים לקבל תו חניה.

יש לגשת לבניין הביטחון עם תעודה מזהה, רישיון רכב ומכתב ההזמנה מאת הדיקן.

 

 דואר אלקטרוני

כתובת דואר אלקטרוני של האוניברסיטה העברית תיפתח רק לאחר הזנת המלגה במערכת המחשב.

במקרה של בעיה, יש לפנות ל-helpdesk של הרשות למחשוב בטלפון 02-5883450

לאחר קבלת כתובת דואר אלקטרוני של האוניברסיטה על הסטודנט לפתוח חשבון ORCID, ןלשייכו לאוניברסיטה העברית. במידה ויש לסטודנט חשבון ORCID עליו לשייכו ל-HUJI.

 

ספורט

מרכז הספורט לרנר מעניק הנחות לבתר דוקטורנטים. פרטים בטלפון: 02-5881234. 

 
ביטוח

לתשומת לבכם: מלגות ההשתלמות אינן כוללות תשלומי ביטוח כגון ביטוח לאומי, ביטוח בריאות וכד'. המשתלמים צריכים להסדיר ביטוחים אלה בעצמם.

תלמיד/ה בתר-דוקטורט המגיע/ה מחו"ל: יש לצרף אישור על הביטוח הרפואי לשנת הלימודים שנעשה ע"י מדור שכר לימוד באוניברסיטה – הגשת בקשה לביטוח רפואי ניתן להגיש כאן או לצרף אישור על ויתור על ביטוח רפואי שיינתן לתלמיד/ה ע"י מדור שכר לימוד.

ויזה למשתלמים מחו"ל

משתלמים מחו"ל נדרשים להשיג אשרת סטודנט A2 טרם תחילת ההשתלמות. לפרטים יש לפנות ללימור לוי limorl@savion.huji.ac.il

International Post-Docs