שירותים למשתלמי בתר דוקטורט

כרטיס סטודנט

רק לאחר שבוצע רישום אקדמי (קליטת טופס לימודים) יש לשלוח אל אסף בנימיני   asafbeny@savion.huji.ac.il   מן האגף למינהל תלמידים את הפרטים הבאים:

·         מספר סטודנט 9 ספרות (כולל ספרת ביקורת)

·         שם פרטי ושם משפחה בעברית

·         שם פרטי ושם משפחה באנגלית (בשל הגבלת תווים לא ניתן להדפיס כרטיס עם כמה שמות משפחה)

·         תמונת פנים

 דרישות לתמונה: 

1. תכלול פנים מלאות, צוואר ותחילת הכתפיים, כאשר הפנים מופנות כלפי המצלמה ובזווית ישרה
2. מצולמת על גבי רקע בהיר וחלק (רצוי לבן)
3. קובץ תמונה מסוג JPG

יש לציין במייל הבקשה לאיזו כתובת יש לשלוח את הכרטיס בדואר פנימי.
אם מעדיפים לאסוף את הכרטיס מבניין גולדשמידט בהר הצופים, יש לתאם מועד איסוף עם אסף (ניתן גם מחוץ לשעות הקבלה).

רצוי שהפנייה תיעשה באמצעות המזכירות המטפלת בכל יחידה. לכל שאלה ניתן לפנות לאסף בטלפון: 02-5881660

 

 חניה

משתלמי בתר-דוקטורט זכאים לקבל תו חניה.

יש לגשת לבניין הביטחון עם תעודה מזהה, רישיון רכב ומכתב ההזמנה מאת הדיקן.

 

 דואר אלקטרוני

כתובת דואר אלקטרוני של האוניברסיטה העברית תיפתח רק לאחר הזנת המלגה במערכת המחשב.

במקרה של בעיה, יש לפנות ל-helpdesk של הרשות למחשוב בטלפון 02-5883450

לאחר קבלת כתובת דואר אלקטרוני של האוניברסיטה על הסטודנט לפתוח חשבון ORCID, ןלשייכו לאוניברסיטה העברית. במידה ויש לסטודנט חשבון ORCID עליו לשייכו ל-HUJI.

 

ספורט

מרכז הספורט לרנר מעניק הנחות לבתר דוקטורנטים. פרטים בטלפון: 02-5881234. 

 
ביטוח

לתשומת לבכם: מלגות ההשתלמות אינן כוללות תשלומי ביטוח כגון ביטוח לאומי, ביטוח בריאות וכד'. המשתלמים צריכים להסדיר ביטוחים אלה בעצמם.

תלמיד/ה בתר-דוקטורט המגיע/ה מחו"ל: יש לצרף אישור על הביטוח הרפואי לשנת הלימודים שנעשה ע"י מדור שכר לימוד באוניברסיטה – הגשת בקשה לביטוח רפואי ניתן להגיש כאן או לצרף אישור על ויתור על ביטוח רפואי שיינתן לתלמיד/ה ע"י מדור שכר לימוד.

ויזה למשתלמים מחו"ל

משתלמים מחו"ל נדרשים להשיג אשרת סטודנט A2 טרם תחילת ההשתלמות. לפרטים יש לפנות ללימור לוי limorl@savion.huji.ac.il