תקנונים הנוגעים לסגל האקדמי

תקנון מינויים והעלאות

מתכונת ההוראה באוניברסיטה העברית החל מתשפ"ב- קווים מנחים 

תקנון השתלמויות והיעדרויות (כולל שבתון, חל"ת ופטור מהוראה)

הקרן לקשרי מדע בינלאומיים

נהלי הוראה ולימודים

איוש קתדראות ודוכנים

תקנון מורים גמלאים במסלול האקדמי הרגיל

תקנון עבודה נוספת מחוץ לאוניברסיטה

כללים להעסקת קרובי משפחה

כללים לעניין עומס הוראה

ייצוג מגדרי הולם

קידום ותק של מורים העוברים ממוסד אחר

תקנון המשמעת של העובדים האקדמיים

Disciplinary Regulations for Academic Staff of the Hebrew University

תקנון שימוש בשם האוניברסיטה

מתווה להעסקת גמלאים בהוראה

הסדר בעניין צילום והקלטת שיעורים

תקנון הנחיית סטודנטים/ות לתארים מתקדמים באוניברסיטה העברית

תקנות לעניין שפת ההוראה באוניברסיטה

נוהל בעניין אתיקה במחקרים מדעיים שמעורבים בהם בני אדם

Ethical Standards in Scientific Research involving Human Subjects

תקנון ניגוד עניינים

Conflict of Interest Code

תקנון בעניין התנהגות ראויה במחקר

Code of Conduct in Research

יחסים אינטימיים בין מורה לתלמיד/ה בהסכמה

Prohibition of Consensual Intimate Relations between Faculty Members and Students

Procedure for the Prevention of Sexual Harassment
תקנון למניעת הטרדה מינית

نظام داخليّ لمنع التحرّش الجنسيّ

נוהל הנגשת חומרי למידה לסטודנטים

חזור