שבתונים ונסיעות

שבתונים, פטור מהוראה וחופשה ללא תשלום

 

בטיפולה של סגנית המזכיר האקדמי, הגב' אירית בוחבוט. טל.:02-5881036. דוא"ל: iritb@savion.huji.ac.il 

 

יציאה לשבתון (השתלמות) מיועדת לצורכי עבודתם האקדמית של חברי הסגל, הנחוצה לשמירה על רמה מקצועית גבוהה. יציאה לשבתון חייבת באישור ראש היחידה, הדיקן וועדת ההשתלמויות האוניברסיטאית.

 תקנון ההשתלמויות מפרט את תנאי הזכאות ליציאה להשתלמות, אופן הגשת הבקשה והדיון בה,משך תקופת השבתון, עיסוקים האסורים בתקופה זו, כללי צבירת מענקי שבתון, האפשרות לקבל מקדמה של מענקי שבתון, כללי ניצול מענקי שבתון בקיץ, האפשרות לצאת לחופשה ללא תשלום במקרה שההיעדרות אינה למטרה אקדמית, האפשרות לנצל שבתון בארץ ושהייה בסטאטוס של"פטור מהוראה".

 לתקנון שלושה נספחים:

          א.         כללי "פטור מהוראה" לחברי סגל במסלול האקדמי הרגיל.

          ב.         תקנון לעניין חופשה ללא תשלום של מורים והשאלה של מורים לתפקיד ציבורי מחוץלאוניברסיטה.

          ג.          נוהל העסקת מורים במסלול האקדמי הרגיל בחצי משרה.

 

קישורים:

תקנון השתלמויות והיעדרויות +טופס יציאה לשבתון

 מידע על יתרת חודשי השבתון של המורה, הערך הדולרי של חודש שבתון (ברוטו ונטו)ומספר כרטיסי הטיסה שצבר נמצא באתר האוניברסיטה במידע האישי של הסגל האקדמי.

 

← תשלום מתקציב הקרן הכללית לחברי/ות סגל במסלול המקביל באוניברסיטה העברית  + טופס בקשה 

← עובדי הוראה- מימון השתתפות בכנסים וסמינרים מקצועיים בחול  +טופס בקשה

עמיתי הוראה- תשלום מתקציב קשרי מדע     +טופס בקשה