מלגות לבתר- דוקטורט

המלגות להשתלמות נועדו לאפשר למשתלם/ת להקדיש את מלוא זמנו/ה לטובת המחקר ולמען השגת עצמאות מחקרית. מעת לעת, מתפרסמות מלגות במאגר המלגות והפרסים באתר האוניברסיטה וכן באתרי הפקולטות השונות.

להלן רשימת מקורות נוספים הכוללים קרנות מחקר בארץ ובחו"ל ביניהן גם קרנות תחרותיות.

מלגות בתר-דוקטורט להשתלמות באוניברסיטה העברית

מלגות בתר-דוקטורט להשתלמות בחוץ לארץ

 

תנאי המלגות מפורטים בתקנון מלגות בתר דוקטורט