מלגות בתר-דוקטורט להשתלמות בחוץ לארץ

מלגות בתר-דוקטורט להשתלמות בחוץ לארץ לבוגרי האוניברסיטה העברית  הגשה באמצעות הפקולטה של המועמד/ת

  • מלגות המועצה להשכלה גבוהה - "מלגות ות"ת"  (יפורסמו באתר לפי לוחות הזמנים של ות"ת):
  1. לבתר-דוקטורט בחו"ל לדוקטורנטיות מצטיינות.
  2. לבתר-דוקטורט בחו"ל לבני החברה הערבית.
  3. לבתר-דוקטורט בחו"ל בתחום הקוואנטים.
  4. לבתר-דוקטורט בחו"ל במדעי הנתונים.

מלגות בתר-דוקטורט להשתלמות בחוץ לארץ הגשה עצמאית ישירות לקרן המפרסמת את המלגה: