מלגות בתר-דוקטורט להשתלמות באוניברסיטה העברית

רוב המשתלמים/ות מקבלים/ות מימון מתקציבי המחקר של איש הסגל המנחה.

בנוסף, ניתן להגיש בקשה לוועדה אוניברסיטאית. הוועדה מעניקה מלגות משני מקורות:

  • קרן ליידי דיוויס
  • מקורות הרקטור (קרן גולדה מאיר, קרן קרנצברג, קרן בולאג וכו')

תנאים והנחיות 

להגשת מועמדות לאחד משני המקורות הנ"ל  (עד סוף דצמבר של השנה הקודמת)

 

 

עבור השתלמות בתר-דוקטורט באוניברסיטה העברית ניתן גם לקבל מלגה (בהגשה עצמאית) מהתכניות שלהלן: