מלגות בתר-דוקטורט להשתלמות באוניברסיטה העברית

רוב המשתלמים/ות מקבלים/ות מימון מתקציבי המחקר של איש הסגל המנחה.

בנוסף, ניתן להגיש בקשה לוועדה אוניברסיטאית (הגשה בהתאם לפרטים בקרן ליידי דיוויס, בדרך כלל עד סוף דצמבר של השנה הקודמת). הוועדה מעניקה מלגות משני מקורות:

עבור השתלמות בתר-דוקטורט באוניברסיטה העברית ניתן גם לקבל מלגה (בהגשה עצמאית) מהתכניות שלהלן: