מינויים והעלאות

המסלולים האקדמיים באוניברסיטה העברית

לתקנון המינויים וההעלאות

חברי הסגל האקדמי באוניברסיטה העברית מתמנים בכמה מסלולים. לכל מסלול תקנון נפרד ובו מפורטים בין היתר הכשירות הנדרשת למינוי באותו מסלול, הליך המינוי או ההעלאה, היקף המשרה במסלול, פרטים על תקופת הניסיון, האפשרות לקבלת קביעות והוועדות האקדמיות המטפלות בקידומים.

 המסלולים העיקריים הם:

 המסלול האקדמי הרגיל – במסלול זה המהווה עמוד השדרה של המחקר וההוראה באוניברסיטה, מתמנים בעלי תואר דוקטור (Ph.D. או תואר מקביל לו) בארבע דרגות מינוי:מרצה, מרצה בכיר, פרופסור חבר ופרופסור מן המניין. המינוי הוא במשרה מלאה וקביעות מוענקת בדרגת מרצה בכיר לפחות. האוניברסיטה ממַנה במסלול זה את מי שהוכיחו עצמם כבר במחקר מדעי ושעבודתם המדעית מצביעה על  קיום פוטנציאל ברור להפוך לחוקרים ולמורים מובילים בתחומם האקדמי. מן המועמדים נדרשת עצמאות, יצירתיות ופוריות מחקרית וכן הכרה מצידם של חוקרים בארץ ובעולם. מן העולים לדרגה הבכירה, פרופסור מן המניין, מצפה האוניברסיטה שבנוסף לכל האמור לעיל, יהיו גם כאלה שהטביעו את חותמם בתחום שבו הם עוסקים ורכשו בו מעמד בינלאומי. במסלול האקדמי הרגיל מתמנים גם רופאים ורופאי שיניים, עובדי בית-החולים "הדסה" ובתי חולים מסונפים אחרים וכן רופאים וטרינריים בביה"ס לרפואה וטרינרית. אלו צריכים לעמוד בקריטריונים למינוי במסלול זה ולהשתתף בהוראה של הסטודנטים.

 במסלול המקביל מתמנים מורי שפות, מורי מכינות ומורים בסדנאות ובמקצועות עזר. המורים במסלול המקביל ממלאים תפקידים נוספים כמו הדרכה טיוטוריאלית של תלמידים במסגרות המקנות הכשרה מעשית, ריכוז פרויקטים יישומיים או לימודיים ועוד. במסלול זה קיימות שלוש דרגות: מורה משנה, מורה ומורה בכיר. המינויים הם במשרות מלאות  או חלקיות.ניתן לקבל קביעות במשרה מלאה בדרגות מורה ומורה בכיר. ככלל נדרש תואר מוסמך למינוי במסלול זה.

המסלולים קליניים: בפקולטה לרפואה, בפקולטה לרפואת שיניים, בבית הספר לווטרינריה. מתמנים בהם בעלי תואר דוקטור באותו מקצוע. היקף המינוי שונה בין המסלולים. במסלול הקליני לא ניתנת קביעות, למעט לבעל משרה מלאה בדרגת פרופסור חבר קליני ברפואה וטרינרית. הדרגות במסלול זה: מרצה קליני, מרצה בכיר קליני ופרופסור חבר קליני. מסלול קליני נוסף קיים במחלקה לפסיכולוגיה, אולם אין מתמנים בו פסיכולוגים קליניים חדשים, אלא במסלול הנלווה. בפקולטה למשפטים מתמנים במסלול זה מרצים ומרצות שמכהנים כמנחים של קליניקה במרכז לחינוך משפטי קליני בפקולטה למשפטים, שעיקר עיסוקם בפעילות אקדמית במרכז הקליני.

במסלול חוקרים מתמנים ככלל חוקרים שמשרתם ממומנת מתקציבי מחקר או מתקציבים חיצוניים וכן חוקרים או מורים ב"תכנית קליטה במדע" (קמ"ע). במסלול זה לא מוענקת  קביעות ואין לבצע בו מינוי במימון התקציב הרגיל של האוניברסיטה.

במסלול חוקרים ארבע דרגות: (מן הנמוכה לגבוהה):

  1.  חוקר נלווה – Research Associate
  2.  חוקר נלווה בכיר – Senior Research Associate
  3.  חוקר-עמית – Research Fellow
  4.  חוקר-עמית בכיר – Senior Research Fellow

במסלול זה לא מוענקות דרגות פרופסורה, אף אם דרגת השכר מקבילה לדרגת פרופסור  חבר או פרופסור מן המניין.

 במסלול הנלווה יתמנו מומחים בעלי שם בתחום מקצועי הנלמד באוניברסיטה. עליהם להיות בעלי מעמד מקצועי בכיר, כושר מנהיגות מקצועית מוכח ושנות ניסיון רבות במקצוע. לא מוענקת קביעות במסלול זה. רמת ההכשרה המקצועית הנדרשת היא הגבוהה ביותר המקובלת באותו תחום ולא נדרש תואר דוקטור.

 מסלול עמיתים  מיועד למורים שאינם נמנים על סגל האוניברסיטה, אך המלמדים בה ללא שכר. למורים אלו יהיה בהכרח קשר רב-שנתי של מחויבות להוראה, הם ישתתפו בחיי המוסד והיקף תרומתם להוראה יהיה שקול לפחות לקורס שנתי אחד. הדרגות במסלול זה: מרצה עמית, מרצה בכיר עמית, פרופסור חבר עמית ופרופסור  מן המניין עמית. ניתן למַנות מורים-עמיתים גם במסלול הקליני ביחידות שבהן קיים מסלול זה. המסלול מיועד למורים שעברו הליך אקדמי מלא לפי אמות מידה דומות ככל האפשר לנדרשות בדרגות המקבילות במסלול הרגיל.

 כמורים מן החוץ מתמנים מומחים מקצועיים שהאוניברסיטה מבקשת להעסיק כדי ללמד את תחום התמחותם. המינוי הוא במשרה חלקית, בדרך כלל בהיקף שאינו עולה על ארבע יחידות לימוד והוא ניתן לחידוש. במסלול זה ארבע דרגות הנקבעות על בסיס השכלתו של המורה ומעמדו המקצועי מחוץ לאוניברסיטה. כמורים מן החוץ יתמנו גם בעלי מינוי במשרה מלאה במוסד אחר להשכלה גבוהה בארץ המלמדים באוניברסיטה העברית וכן עובדי האוניברסיטה העברית המועסקים  ב"עבודה נוספת בתוך האוניברסיטה" מחוץ ליחידתם, בהתאם לכללים.

 מורים אורחים הם מורים או חוקרים, על פי רוב מחו"ל, המוזמנים ללמד באוניברסיטה לתקופה מוגבלת, בין אם בשכר ובין שלא בשכר. למורים המגיעים ממוסד אקדמי מוכר ובעל רמה אקדמית גבוהה יינתן מעמד בהתאם לדרגתם במוסד האם. ניתן להזמין חוקרים אחרים במעמד של מדען או חוקר אורח.

 אסיסטנטים ומדריכים הם תלמידי המחקר של האוניברסיטה אשר מועסקים במהלך לימודיהם לתואר דוקטור, בתפקידי הוראה, עזרה בהוראה ובמחקר.

 מסלול הוראה (מורי מיומנויות) מיועד להעסקת מורים במכינה הקדם אקדמית ובבית הספר לתלמידים מחו"ל וכן בסדנאות, מקצועות עזר בשטחי מיומנות מקצועית, בהדרכה טיוטוריאלית ואישית ועוד. ההעסקה היא במשרה מלאה או חלקית ולא מוענקת קביעות במסלול זה.

מינויַים של תלמידי המוסמך של האוניברסיטה המועסקים במהלך לימודיהם לתואר זה יהיה במסלול עוזרי הוראה ומחקר

 

לתקנון המינויים וההעלאות