מימון משרות סגל חדש ממקורות חיצוניים

בטיפולה של סגנית המזכיר האקדמי, הגב' אירית בוחבוט  טל. 02-5881036 דוא"ל:  iritb@savion.huji.ac.il

 

מלגות אלון

הוועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה הקימה קרן על שמו של יגאל אלון. הקרן, שהיא תחרותית, מיועדת לסייע לאוניברסיטאות בקליטת מדענים צעירים מצטיינים בישראל בדרגה התחלית של מרצה, מרצה בכיר או פרופסור חבר. המלגות הן לשלוש שנים והן מכסות את שכרו של הזוכה במלגה וכן מאפשרות לו סכום כסף לרכישת ציוד בסיסי ולהוצאות מחקר בסיסיות. המועמדים, המיועדים להיקלט על תקן במסלול האקדמי הרגיל או שכבר נקלטו לאחרונה, מוגשים באמצעות דיקני הפקולטות ובתי הספר. הטפסים והתקנון המתקבלים מהנהלת הקרן נשלחים באמצעות המינהל האקדמי מדי שנה לדיקנים. מועד הגשת החומר למינהל האקדמי – בסביבות אמצע חודש דצמבר של כל שנה.

 

 

מלגות מעו"ף

מלגות מעו"ף מיועדות למדענים ערבים צעירים מצטיינים שהאוניברסיטאות מעוניינות לקלוט בסגל הקבוע לאחר תום המלגה. המלגות הן לשלוש שנים והן מכסות את שכרו של הזוכה במלגה וכן מאפשרות לו סכום כסף לרכישת ציוד בסיסי ולהוצאות מחקר בסיסיות. המועמדים, המיועדים להיקלט בתקן רגיל במסלול האקדמי הרגיל או שכבר נקלטו, מוגשים באמצעות דיקני הפקולטות ובתי הספר. הטפסים והתקנון נשלחים מן המינהל האקדמי מדי שנה לדיקנים בפקולטות ובבתי הספר.